Hertogin Hedwigepolder blijft behouden

Red onze Polders heeft het bericht van Het Zeeuwse Landschap en Zeeuwse Milieufederatie ontvangen en is erkentelijk voor dit wijze besluit van deze organisaties om nu af te zien van het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Red onze Polders wil eveneens de overige gebieden, die in de planning staan voor ontpolderen, vrijwaren.

Hopelijk ziet ook de Vogelbescherming in, dat ontpolderen een zinloos gebeuren is.
Het natuurherstel in de Westerschelde neemt toe, laat dat ook meetellen!

Namens actiecomité “Red onze Polders”
A.de Feijter, secretaris,

tel 0115 431718/ 06 54362376

 

Zie ook de volgende artikelen in Volkskrant, telegraaf, en NRC krant

 

http://www.volkskrant.nl/vk-online/VK/20110401___/VKN01_008/vkn_20110401_sectionVKN01_page005_article4.html#original

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/9415034/__Geen_ontpoldering__.html

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/31/onder-water-zetten-hedwigepolder-niet-langer-eis-natuurorganisaties/