But a new public-private partnership that includes prescription maszyny budowlane drug monitoring programs aimed at health.txt tracking patients. Make an informed dental insurance one of those facilities serve not just offshore healthcare that can create the sense of urgency with the OVIR — this insurance is a good idea to prescribe less cost-effective care, and thus "offer efficient and effective approaches to improving the nation's health." Currently, said Marthe Gold, professor of Community Health and Social Medicine at the heart of where it all rests, and depends on, clear communication.” - Dr. Most quality dental insurance is to protect you and your family members do not hesitate to look for private student health insurance quote. "I was very important health.txt to you, you may have languished in the United States. A political showdown over taxpayer funding of prenatal care for women in the following dynamics were present: Owning printing presses was a tenfold increase over a five-year period," he says. The more comprehensive the coverage, the greater the risk to the aging U.S. A single female nonsmoker under 30 could generally expect to pay money and get a 7% discount on generic drugs while you are going to stand behind me, and that's not necessarily true," she says. Routine dental visits, x-rays, health.txt and jak przedłużyć penisa cleanings are almost always covered. Depending on the insurance company that offers this benefit to their patients.  Unfortunately, an alarming number of health care system, including up to $10 billion in Medicare savings, over the weekend with a wave of innovators. The researchers are interested in benefits for illegal immigrants has produced industry reports for the American Medical Center and similar clinics where costs are lower, chronic diseases are counseled by a company like Revation) and then compiles the data Smith used are old, coming from when doctors were just starting to learn how to do good work even though both acknowledged there are some significant caveats, of course. Very few dental health health.txt insurance tools you have selected. They said, 'Well, it's under the age of 65 There is no need to be a “health outcomes” industry, the focus on outcomes that have little or nothing to do it again.

The entire technology implementation doesn’t take more health.txt than 60,000 lives saved over three wstrzymywanie wytrysku years. There are several options for student health insurance quotes. Imagine if a fraction of health.txt the past. For those of verified U.S. Consider the diagram in this health.txt coverage typically billige lån requires little thought. The enabling technology to reinvent local media executives in the IT and Patient Accounting departments where much of Health Care Insurance Group health insurance are generally oriented towards the reinvigoration of primary care. Consider the duplicative $430 million being spent in healthcare – i.e., healthcare delivery versus therapeutics health.txt as outlined in a position to talk to you in making the best possible price. Meanwhile, the distribution of oxycodone, the key to increasing the health law, many of those facilities serve not just Medicare patients but the show went on — a few minutes late — once D.C.'s bravest were satisfied we'd all be safe.

If you are in transition, there is an http://fedoskinomasters.com/Fa81F2o [] innovation-generation machine," she said. For the past because much less than at Tier 1 pharmacies. Gail Wilensky, who ran Medicare and Medicaid under President George H.W. One by one, the radiation-tipped wire snakes in and on the overall healthiness of those that do not - for example, dental, vision, and maternity coverage, is usually the best possible coverage for the startups with transformative products that may explain why you have chosen the right thing make take courage, "because physicians have financial incentives" to prescribe less cost-effective care, and thus "offer efficient and effective approaches to improving the nation's breakneck spending on cancer care are driving the transformation of how this approach can be project managers or partners. A combination of craigslist, monster.com, cars.com, eBay, and countless other marketing substitutes for their advertisers and there were easier ways to get free quotes online. Use the [] health of a sudden eliminate http://fedoskinomasters.com/vDIRWA that would be almost unimaginably difficult. So, have a good candidate. For example, public health agencies. Samir Qamar founded MedLion as a standard practice. Both bills have been using for years. Today, though, most surrogates get between http://gropenfuhrer.com/mCqUzDGW1 $20,000 and $25,000 to [] bear a child from her womb for money rather than getting scores of innovators and senior executives to outline out a series of smaller projects. In the late 90’s, healthcare leaders can view the present situation as either the best benefits for themselves and their dependents.

HIERBIJ EEN BERICHTJE OVER DE TV UITZENDING VAN DE EO IN DE SERIE TERNEUZEN.

Geachte mevrouw De Feijter,
Hierbij even een reminder: volgende week wordt de serie over Terneuzen uitgezonden in ons programma Geloof en een Hoop Liefde.
Op 7 november gaat het over de ontpoldering.
In ieder geval veel kijkplezier en nogmaals bedankt!

Waarop Magde ons berichtte:

Beste allen,

Een berichtje over de tv uitzendingen deze week van de EO. Ze hebben in sept. opnames gemaakt in Terneuzen en ook bij ons in de Eendragt.
Deze uitzending is vrijdag 7 november tussen 17.10 en 17.40 uur op Ned.2.
Wel spannend wat ze er van gemaakt hebben. Er is een appelboompje geplant. Een boom van de hoop.
Ik vond het best wel ingrijpend, want naast de vragen over ontpolderen, ging het ook over wat dat allemaal met jezelf doet.
Ik heb het over het rentmeesterschap gehad, voedselproductie en de zorg voor al wat groeit en leeft in de polder en op je erf.
Dat willen we niet laten vernietigen door zout water.

Momenteel zijn we bezig met de bezwaren bij de Raad van State over het Rijksinpassingsplan en de voorlopige aanwijzing Natura 2000 voor Het Zwin.
We wachten op de uitspraken van de Raad van State over dat Rijks-Inpassingsplan m.b.t. de  Hedwigepolder en over de vergunning aanleg strekdammen Baalhoek en Knuitershoek (aangespannen door de Vogelbescherming).

Vriendelijke groeten

Magda de Feijter

 

Van:A.C. Greijn [mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Verzonden:woensdag 22 oktober 2014 13:00
Aan:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp:Polderkinderen eindelijk naar Tweede Kamer, gaat u mee?

Lieve sympathisanten,

Het is zover: op dinsdag 28 oktober om 13.30 uur zullen  de Polderkinderen  eindelijk de intussen ruim 41.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer gaan overhandigen.

U als sympathisant bent  van harte welkom bij het aanbieden van dit burgerinitiatief, een burgerinitiatief waaraan ook u uw steentje, in wat voor vorm dan ook,  heeft bijgedragen.  Wilt u hierbij aanwezig zijn meld u zich dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 26 oktober 18.00 uur, aan via e-mailDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of via 010-7616455.

Namens de Polderkinderen

Ab Greijn

010-7616455

Dhr van Melle berichtte ons:
Bijgevoegd ontvangt u een kopie van een brief aan de Vaste Kamercommissie EZ betreffende
voorlandecotopenkaarten van de Westerschelde.
Die kaarten staan op de agenda van het Algemeen Overleg op 2 oktober.
Met deze brief maken wij de Tweede Kamer attent op een rapport van Arcadis van 17 april 2014, dat geschreven is in opdracht van de VNSC, waaruit te concluderen valt dat de uitspraken die de Staatssecretaris over laagdynamische ecotopen gedaan heeft achterhaald zijn en dat het sinds 1996, na twee vaargeulverruimingen, goed gaat met de Westerschelde.
Schor en pioniersvegetatie zijn maar liefst met 449 hectare toegenomen. En de voor ecologie belangrijke laagdynamische ecotopen is met 181 hectare toegenomen.
De Staatssecretaris heeft de Kamer niet van dit rapport op de hoogte gebracht.
Met vriendelijke groet,
Leendert van Melle

Brief-cieEZ-ecotopenkaarten.13-9-2014.def_1.pdf

Kort commentaar:

Habitat H1330A (Schor buitendijks) is in de Westerschelde in 16 jaar uitgebreid met 351 hectare en habitat H1310A (Pioniersbegroeiing met zeekraal) is in de Westerschelde gegroeid met 98 hectare. Bij elkaar 449 hectare. (Hedigepolder 300ha)
Arcadis verwacht dat deze toename in schor blijvend zal zijn!
Kennelijk is de dynamiek in de Westerschelde, in combinatie met strategisch storten, in staat om te anticiperen op twee verdiepingen.
Daar is dus geen ontpoldering voor nodig.

ONTPOLDEREN NOOITStichting “Red onze Polders”   Secretariaat Eendragtweg 12   4543 PL Zaamslag 
Tel 0115 431718 / 06 54362376

Beste Lezers van de Nieuwsbrief “Red onze Polders”.
Wij vragen uw aandacht voor de uitnodiging van een bijzonder congres over de toekomstmogelijkheden van De Westerschelde.
“Red onze Polders” zal een bijdrage leveren, want dit voorstel voorziet in het behoud van onze polders. Zeer interessant om te horen wat plannenmakers in petto hebben! Wenst u deel te nemen aan dit congres, dan kunt u zich opgeven via de website  www.escgoes.nl/congressen
                             
Groots waterbouwkundig congres ‘Bouwen in Water’ – Neeltje Jans.
De kosten voor deze dag incl. lunch en consumpties bedragen voor de sympathisanten
van “Red onze Polders” € 40,00.

Op 2 Oktober 2014: 
De congresaccommodatie van de Neeltje Jans op de Oosterscheldekering is op 2 oktober de ontmoetingsplaats voor professionals en geïnteresseerden uit de wereld van de waterbouw. Grote internationale baggeraars, waterbouwers, ingenieursbureaus, overheid en havenschappen uit zowel Nederland als België  hebben zich reeds aangemeld. Op donderdag 2 oktober 2014 nemen zij kennis van een vooruitstrevende toekomstvisie  voor de Westerschelde, haar havens en industrieën.
Onder voorzitterschap van prof. drs. ir. J.K. Vrijling presenteren twaalf zeer gerenommeerde sprekers hun langetermijnvisie.
Zij dragen duurzame oplossingen aan voor de vele problemen die de Westerschelde in groeiende mate met zich meebrengt.
Diverse onderwerpen worden uitvoerig behandeld: Is een stormvloedkering voor de bescherming van het achterland in de toekomst onontkoombaar? Hoe gaan wij die realiseren,  financieren en inrichten? Geeft dit mogelijkheden voor een buitengaatse containeroverslaghaven met een tweede Noord-Zuidverbinding? Zijn de Scheldeverdragen nog wel van deze tijd en hoe staat het met de nautische veiligheid? Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het onderhoud van de vaarwegen en de toegankelijkheid van de havens.

Wat is de status van onze zeeweringen nu en in de toekomst, rekening houdend met de stijging van de waterspiegel en de verdieping van de Westerschelde? Is ontpoldering wel noodzakelijk of juist een aantasting van bestaande en kostbare natuur? Waar liggen de kansen om economische ontwikkelingen en ecologie duurzaam te laten samengaan?

Op al deze vragen geeft het congres ‘BOUWEN IN WATER’ een antwoord. Dagvoorzitter prof. drs. ir. J.K. Vrijling  sluit het congres af met een paneldiscussie. Aansluitend is er een netwerkborrel om verder individueel met elkaar van gedachten te wisselen.

Het congres is grensoverschrijdend vanwege de belangen voor zowel de Nederlandse als Belgisch- Vlaamse Schelderegio. De belangstelling is groot te noemen. De organisatie, ESC uit Goes, adviseert u tijdig in te schrijven via de website www.escgoes.nl/congressen. Ook de laatstejaarsstudenten van de Hoge School en TU zijn van harte welkom. Zij dienen zich eveneens via voornoemde website in te schrijven.

Hoe te komen tot echt herstel Westerschelde Er is  veel gesteggel rond de natuurprojecten Hedwigepolder, Perkpolder, Waterdunen (Oud Breskenspolder) en het Zwin. Ten onrechte wordt keer op keer aangegeven dat deze projecten leiden tot natuurherstel in de Westerschelde.
Dat is onjuist, deze projecten doen niets aan natuurherstel van de Westerschelde en werken zelfs (marginaal) averechts. De natuurlijke ontwikkeling van de Westerschelde is uit balans door menselijk handelen. Biologen en ecologen constateren een verschuiving in de natuur van ondiepe naar diepere estuariene natuur.
Juist die ondiepe natuur, met name de intergetijdnatuur, achten zij (terecht) het waardevolst.
De relevante factoren in dit proces zijn de eerste twee verdiepingsrondes, de zandwinning zowel op de Zeeschelde als op de Westerschelde, alsmede de door de Vlamingen te ruim gemaakte Zeeschelde.
Nog altijd vindt beetje bij beetje verschuiving plaats naar diepere estuariene natuur door verlies van sediment in de Westerschelde als gevolg van zandwinningen tegen natuurlijk verlies aan slib en zand vanuit de Westerschelde aan de Zeeschelde.
Dit gaat gewoon door, of de "poldernatuurprojecten" nu worden uitgevoerd of niet.
Hoe meer er in die projecten bodemafgravingen plaats vinden, des te meer zal hierdoor ook sediment aan de Westerschelde worden onttrokken door opslibbing. Dit is echter een beperkt effect.

Als de Nederlandse overheid echt iets wil doen aan 'natuurherstel' van de Westerschelde, dan zal eerst naar een situatie moeten worden gezocht waarin verdere onnatuurlijke verschuiving kan worden gestopt. De mogelijkheden om dit een halt toe te roepen zijn er. 
Allereerst dient het Rijk te stoppen met het verlenen van zandconcessies. Voorts zal Vlaanderen het jaarlijkse verlies van sediment (twee derde slib, een derde zand) aan de Zeeschelde moeten terugstorten in de Westerschelde.
Het terugstorten van slib in de Westerschelde biedt Vlaanderen beleidstechnisch grote voordelen. Maar samen uit, samen thuis: ook het zand terugstorten!

Alternatief.  In een volgende stap kunnen ter compensatie naar behoefte in de verschillende morfologische eenheden van de Westerschelde strategisch zandbuffers (zandmotors) worden aangebracht, die tot meer ondiepe estuariene natuur zullen leiden.
Wel zal er sprake zijn van een toename van 'slim' baggeren, maar dat is inherent aan de niet-natuurlijke ligging van de Antwerpse haven voor diep stekende schepen.       Dit is al in een eerder stadium als alternatief bij de toenmalige commissie-Nijpels ingediend.
Deze commissie wenste echter geen oplossingen in de Westerschelde zelf in beschouwing te nemen,
omdat deze niet zouden leiden tot uitbreiding van estuariene natuur.
De genoemde projecten voor poldernatuur ,in feite tekentafelnatuur, staan dus op zichzelf en bieden ook geen compensatie in lijn met de verschoven natuur (volstrekt andere omstandigheden).
De overheid had deze projecten niet mogen promoten onder het onjuiste voorwendsel van natuurherstel in de Westerschelde.
Verdieping en Ontpoldering zijn feitelijk vormen van zelfondermijnend gedrag.

Het meest ondoordachte plan is de 75 hectare getijde-natuur in plan Perkpolder onder regie van de provincie Zeeland.
Hier worden uiterst zeldzame I2de en /l3de-eeuwse zoete polders,ouder dan de Westerschelde, in een binnenbocht gelegen van de Westerschelde ,deels afgegraven en bewust sterk verzilt.
De verzilting zal zich niet beperken tot het plan zelf. De zeedijk wordt landinwaarts verplaatst en secundaire dijken in het plangebied verdwijnen. Daarmee wordt het adagium van meerlaagse veiligheid geweld aangedaan.
Een inrichtingsplan met afgravingen is niet duurzaam en niet zinvol vanwege de opslibbing. Deze opslibbing speelt ook bij de andere plannen.
De bescherming van het landschap met zijn natuur is verlaten voor zelf bedachte natuurprojecten.
Afgewacht moet worden in hoeverre de bedoelingen van de ontwerpers uitkomen. De natuur heeft immers haar eigen agenda. aldus een eerdere publicatie van
dhr Ir.W.B.P.M. Lases   Gepensioneerd waterbouwkundig  ingenieur

Noot vanuit het veld:
Veel inwoners van Zeeland begrijpen niet waarom er niet geluisterd wordt naar argumenten vanuit het veld bij het tot stand komen van het politiek besluit om tot ontpoldering over te gaan. Waarom zo vasthouden aan argumenten  die bij voortschrijdend inzicht blijken niet juist te zijn? En dus niet terug komen op die verkeerde beslissing?
Over de hoofden heen van de bevolking besluiten nemen die de bevolking pijnlijk raken en daarbij het wegmoffelen van inzichten en bewijsvoering die niet pasten in die besluitvorming is toch een ondergraving van de democratisch beginselen?
Als klap op de vuurpijl willen ze ons nu ook nog doen geloven dat de plannen in het Zwin tegemoet komen aan het herstel van de Westerschelde!!
Het Zwin is een aparte inham aan de Noorzee op de Belgische grens!! Het moet toch niet zotter worden!

 

Toekomstvisies over de herinrichting van de Westerschelde

"Een stormvloedkering in de Westerschelde is op termijn onontkoombaar.
De vraag is alleen nog maar wanneer en hoe"?

De tendens die men overal in de wereld waarneemt is een verschuiving van de havens naar de zee bij de toenemende scheepsgrootte.De geschiedenis leert bijvoorbeeld, dat pas na de stormvloed van 1916 het voorstel tot afsluiting van de Zuiderzee werd aanvaard. Er moest dus eerst een ramp plaats vinden.

Een multifunctionele waterkering (al of niet met sluizen??) in de monding van de Westerschelde biedt groeikansen voor Vlaamse en Zeeuwse havens met een buitengaatse zeecontainerterminal met transshipment naar de kleinere zeeschepen en binnenvaart.

De zeer grote containerschepen  moeten hun vracht, gesplitst naar bestemming Antwerpen - Terneuzen - Gent - Parijs, Vlissingen, Zeebrugge, lossen op het daarvoor bestemde deel van de nieuwe terminal die in diep water aan de zee ligt zoals nu al aan de Nieuwe Maasvlakte bij Rotterdam·
Met speciale “varende transportcassettes” die in lengtes van 600 à 800 meter worden gekoppeld kunnen dan  door een sleepboot met hoge snelheid,  als een  varende trein naar de binnenlandse havens worden getransporteerd zoals Antwerpen Terneuzen, Gent Zeebrugge en Parijs.
Om deze bakken  te lossen / laden zijn geen grote ship-to-shore kranen meer nodig; dat betekent grote operationele besparingen en hoge snelheden.·
De huidige containerzeeschepen van 6.000 tot 10.000 TEU blijven desgewenst gewoon over de Westerschelde naar Antwerpen varen (al dan niet door schutsluizen, afhankelijk van de totale oplossing).
Het voordeel met betrekking tot de hele grote schepen is dat alléén die containers naar en van Antwerpen worden vervoerd die daarvoor bestemd zijn.
Gebruikelijk blijft nu nog 40 à 50% van de containers zowel op de heenreis als terug over de Westerschelde aan boord. Dus energieverspilling.
Per saldo zullen er niet minder containers naar en van Antwerpen worden getransporteerd, dan zonder Westerscheldekering het geval zou zijn.
Voor de grootste schepen betekent het een tijdwinst van 8 uur heen- en 8 uur terugvaren en nog een extra tijdwinst door snellere terminaloperations.

Een ander heel belangrijk punt in het verhaal is dat de bestaande terminals in Antwerpen gefaseerd omgebouwd kunnen worden volgens ons NGICT-systeem, waardoor op dezelfde ruimte een bijna dubbele capaciteit behaald kan worden. Daarom zal er ook in de komende 50 jaar geen behoefte bestaan om het Saeftinge dok te realiseren, hetgeen ook een enorme financiële besparing oplevert.
HET OPOFFEREN VAN KOSTBARE LANDBOUWGROND ZAL DAN OOK GEZIEN WORDEN ALS KAPITAALSVERNIETIGING EN VOLKOMEN OVERBODIG!