PERSBERICHT.

NIET ONTPOLDEREN.

De Raad van State heeft onomwonden vastgesteld dat het verdiepen van de Schelde geen natuurschade veroorzaakt en het verdiepen kan doorgaan. Natuurschade was het argument voor de regering om in te stemmen met ontpolderen maar dat argument verliest nu zijn waarde. Dus compenseren door ontpolderen is niet meer nodig.

Het actiecomité Red onze polders bepleit dit bij de gemeenteraadsleden in Hulst. Woensdag 20 januari aanstaande zal zij vanaf 19.00 uur voor de besloten vergadering bijgaand pamflet uitdelen aan de raadsleden.

Maandag 25 januari wordt in een voorlichtingsbijeenkomst het inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder door de ambtenaren van LNV gepresenteerd.

Wij roepen u allen op deze openbare bijeenkomst in het Stadhuis bij te wonen.

Samenkomst 19.00 uur op de Markt te Hulst.


Noot voor de redactie:

Nadere informatie Willy Dobbelaer, tel 0114 313916

 

De gemeenteraad van Hulst moet beslissen over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Zij heeft reeds aangegeven tegen gedwongen onteigening te zijn.

Wij doen een dringend beroep op de raadsleden om dit besluit te handhaven.

Lees meer: ONTPOLDEREN ………..NIET NOODZAKELIJK!!!!!!!!!!!!

Raad Hulst kan ontpoldering onmogelijk maken

Actiecomité Red Onze Polders heeft de gemeenteraad van Hulst gevraagd zich niet neer te leggen bij de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. De raad moet haar aanzienlijke hindermacht gebruiken om de ontpolderingswerkzaamheden feitelijk onmogelijk te maken, zo schrijft het actiecomité in een persoonlijke brief aan alle raadsleden.

De Hulsterse gemeenteraad heeft zich de afgelopen jaren herhaaldelijk in duidelijke bewoordingen uitgesproken tégen ontpoldering en dit standpunt ook in een unaniem gesteunde motie vastgelegd. B en W van Hulst willen dat de raad op dit standpunt terugkomt en zich neerlegt bij het ontpolderbesluit van het Kabinet. Voor dit doel is een strikt besloten bijeenkomst belegd op woensdag 20 januari aanstaande. Medewerkers van het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) willen de raad vervolgens op 25 januari informeren over de rijksprojectenprocedure die tot de daadwerkelijke ontpoldering van de Hedwige moet leiden.

Bij het actiecomité zijn de afgelopen maand een groot aantal steunbetuigingen binnengekomen, niet alleen uit Zeeland, maar ook uit de rest van Nederland. Ook veel Vlamingen hebben laten weten dat ze achter de acties staan. De sponsoractie (het doneren van één euro op rekening 1274.13.227 is een succes.

 

Voor de komende weken staan de volgende bijeenkomsten en acties gepland:

13 januari Retranchement, informatiebijeenkomst Zwin (Dorpshuis, 16-18 uur en 19-21 uur);

15 januari Terneuzen, inleiding door SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (Aangeenbrugschool, 19.30 uur);

20 januari Hulst lawaaioptocht (Grote Markt, aanvang 19.00 uur );

22 januari Nieuwdorp, Bijeenkomst CDA (Landlust, 16.30 uur);

 

Namens actiecomité “Red onze Polders”

A. de Feijter, secretaris.

Voor nadere info tel 0115 431718 / 06 54362376

De eerste actieweek van de kaartenactie heeft via deze website en de website van de Partij voor Zeeland al 250 steunbetuigingen opgeleverd.
Deze steunbetuigingen worden samen met de kaartenactie aan het eind aangeboden aan Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en André Rouvoet.

De steunbetuigingen komen, naast inwoners van Zeeland, ook uit Brabant, Limburg, België en zelfs uit de V.S.

Lees meer: Al 250 Steunbetuigingen in de eerste actieweek ontvangen

Acties gaan in het nieuwe jaar door!

Zegt het voort

We rekenen op uw medewerking.

Vrijdagmorgen 2 januari 2009 om 10.00 uur worden de eerste grote stickers geplakt op de vrachtauto's bij transportbedrijf van Houte - Openeer te Kruiningen, Nishoek 36, 4416 PE Kruiningen.   

 

Red onze Polders - Ontpolderen NEE!

 

Komt allen vrijdag naar Kruiningen om te laten zien, dat de Zeeuwen tegen ontpolderen zijn!

Lees meer: Steeds meer weerstand over de noodzaak van ontpolderen.