pzc_logo

door Joeri Wisse. dinsdag 22 maart 2011


BRUINISSE - Vier maanden nadat de storm van protest tegen het omvormen van inlaag De Uitslag bij Bruinisse tot bedaren kwam, is er nog altijd geen definitieve oplossing in zicht!


Een alternatieve locatie voor natuurcompensatie is nog niet gevonden en een eventuele andere oplossing -de inlaag inrichten als gebied met agrarisch natuurbeheer- kan niet worden onderzocht zolang het rijksbeleid onduidelijk is. Het kabinet wil immers fors bezuinigen op natuur. Hoe dit precies in de praktijk uitpakt, is momenteel onderwerp van discussie. Zolang Rijk en provincie er niet uit zijn, gaat de provincie ook geen nieuwe verplichtingen op het gebied van natuurbeheer aan.

Aanvankelijk zou het poldertje in de plannen van provincie, waterschap en gemeente omgevormd moeten worden tot nat natuurgebied. Daarmee zou het verlies van stukjes natuur bij dijkwerkzaamheden in heel de provincie in één klap worden gecompenseerd. Het plan viel echter niet in goede aarde bij veel inwoners van Bruinisse. Samen met onder meer stichting de Levende Delta kwamen ze in het geweer tegen de plannen.

Het protest leidde ertoe dat zowel de gemeenteraad, de Algemene Vergadering van het waterschap en Provinciale Staten zich uitspraken voor behoud van De Uitslag.