Wij lazen voor U in Dagblad "De Stem" 27 februari 2013
TERNEUZEN - Tijdens de Internationale Scheldeweek (van 22 maart tot 1 april)

 zetten Frankrijk, België en Nederland de grote ecologische, culturele en economische
waarde van de Schelde in de schijnwerpers.
In de drie landen kan het publiek die week deelnemen aan allerlei activiteiten op,
in of langs de boorden van de rivier.
De Scheldeweek is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en
valt onder het Europese Scaldwinproject waarin acht internationale partners zoals
voor Nederland het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zeeland
en waterschap Scheldestromen. Zij streven naar een verbetering van de waterkwaliteit.
Meer informatie en alle activiteiten per stad, streek of regio zijn te vinden op

www.scheldeweek.com

In bovengenoemde website wordt de loftrompet gestoken over de enorme
verbetering van de
waterkwaliteit en het milieu als delen van de
Prosperpolder en de hele Hedwigepolder onder het
zoute water worden
gezet.
Deskundigen weten al lang dat dit een vervuilde modderpoel gaat worden.

Het grote probleem is nu eenmaal, dat Milieu en Economie altijd met elkaar
in strijd zullen blijven.
Zo lang België zijn afvalwater wel moet spuien in de Westerschelde,
Zolang Antwerpen en Gent terecht economische eisen gaan stellen aan de
diepte en de breedte van de natuurlijke vaargeulen moet er definitief
een keuze worden gemaakt!

In het grote Europa moet plaats zijn voor natuurgebieden!
In het grote Europa moet plaats zijn voor wonen, werken, verkeer

Die gebieden moeten gescheiden worden! Én en Én kan niet!!

Geplaatst op