Eerst een berichtje: aanstaande zondag 2 maart is er op Ned.2 de
uitzending De Grens, waarbij aandacht is voor de Hedwigepolder.

Aanvang 20.20 uur tot 20.50 uur.

Hierbij het artikel van prof.dr. Schaminée in het blad Resource van de
universiteit van Wageningen.

hier en niet verder

Prof.dr. Schaminée schrijft:

Met de wijsheid achteraf zouden we de transactie niet meer goedkeuren l
Lees ik over de teleurgang van de SNS-bank.
Met de wijsheid achteraf is een zinsnede die de
laatste tijd wel erg vaak van stal wordt gehaald
vooral door de politici en bankiers die op deze
manier hun blunders proberen goed te praten.
In het rijtje pijndossiers past zeker ook de Hedwigepolder.
Het is opmerkelijk dat juist in de week van de
herdenking van de Watersnoodramp de Kamer
akkoord gaat met het onder water zetten van die polder.
Driehonderd hectaren vette zeeklei worden teruggegeven aan de zee!
De dijk die zo’n twintig jaar geleden nog voor miljoenen is opgehoogd !
Die dijk zal op diverse plekken worden doorstoken en 4.500 bomen
moeten het veld ruimen, samen met een aantal boerderijen.
Compensatie van de natuur is nodig, maar op deze manier?

“Ontpolderen of alle moed bij elkaar verzamelen en op een fatsoenlijke manier praten over
natuurcompensatie”, noteerde de Provinciale Courant enkele maanden geleden uit mijn mond.
Ik vraag me inderdaad af wat de uitkomst van de discussie zou zijn geweest als deze zorgvuldig
gevoerd was, ook zonder wijsheid achteraf.

In mei 2016 zal worden begonnen met de feitelijke ontpoldering; in 2019 moet de Hedwigepolder
helemaal onder water staan.
Ik moet denken aan Jac.P. Thijsse die zich tot het laatste verzette tegen het voorstel van
burgemeester en wethouders van Amsterdam om het Naardermeer aan te kopen ten einde
de waterplas te gebruiken als vuilstortplaats.

In een column schreef hij het verzet pas te staken
als
de “eerste kar met potscherven” in het water plompt