Onze droom voor de Koning:

Onze droom is dat U geen wetten hoeft te ondertekenen waardoor er ontpolderd moet worden.
In plaats daarvan dromen wij van een alternatief, een nieuw  ingenieus plan:

             
Verleg de grenzen van het water !!

Laat eilanden aanleggen voor de kust, zoals dat ontwikkeld werd door professor Adriaan Geuze.
Hij stelt voor om een eilandenreeks voor de kust aan te leggen - én dus niet gaan ontpolderen.
Het zou een ommekeer kunnen zijn .
Een historische ommekeer, een revolutionaire ommekeer,
een Deltaplan van de 21e eeuw met eilanden als elementen die het kwadraat vormen van de elementen van het Deltaplan !!!
Vele elementen van het Deltaplan zijn immers ook na het ontwikkelen van een totaal andere visie tot stand gekomen.
Een visie waarvoor men ingenomen stellingen verlaat
Een visie waarbij men een nieuwe, betere, meer verantwoorde weg inslaat.
Een visie waarin de natuur zijn plaats krijgt.
Een visie van velen wordt hiermee gerespecteerd
We hebben al eeuwenlang land op de zee gewonnen.
We blijven worstelen om het gewonnen land te behouden en nieuw land toe te voegen.
Als velen de hand aan de ploeg slaan , moet het lukken en daarom nogmaals :
Luctor et Emergo.

ScreenShot001

Namens "Red Onze Polders"  Magda de Feijter.