Vlaamse regering stelt besluit GRUP-afbakeningsplan
Antwerpse haven uit.
Lezen we voor U in Knack BE

vrijdag 01 februari 2013 om 18u57

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist om de definitieve vaststelling van het plan omtrent de
                uitbreiding van de Antwerpse haven
met twee maanden uit te stellen.
                Dat meldt het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters.
               "Er waren heel veel bezwaren en het dossier is erg complex", klinkt het.

Zaterdag verstrijkt de wettelijke termijn voor de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Volgens het kabinet van minister van Ruimtelijke ordening Philippe Muyters heeft de Vlaamse regering zichzelf vrijdag een uitstel gegeven van twee maanden. "Dat komt omdat er heel wat bezwaarschriften zijn toegekomen, alsook door de complexiteit van dit dossier, dat toch een grote oppervlakte bestrijkt", luidt de motivatie. Een uitstel zou ook niet uitzonderlijk zijn. "De bezwaren en opmerkingen worden verder onderzocht. Het plan kan en zal wellicht nog aangepast worden. Of dat grote, structurele veranderingen zijn, is niet geweten. Daar kunnen we niet op vooruitlopen", klinkt het nog. Volgens de actiegroep Doel 2020, dat een document kon inkijken van de FOD Financiën, bedraagt de kost van de onteigeningsplannen op Linkeroever zo'n 51,6 miljoen euro. Met de andere onteigingsvergoedingen erbij loopt dat bedrag volgens de actievoerders op tot 93,887 miljoen euro, terwijl zij zich afvragen wat er precies met de grond moet gebeuren. Voor de uitbreiding moeten onder meer de Beverse gehuchten Ouden Doel en Rapenburg verdwijnen.
(DIRK WAEM)
                          Knack-nieuws in je facebook nieuwsfeed

Verder nieuws hierover:
Alle nog uit te voeren onteigeningen kosten dus afgerond 94 miljoen euro.
Maar delen van het gebied werden al eerder aangekocht. Die 'historische' kosten zijn hier niet opgenomen.
Ook de inrichting en het beheer van de natuurcompensatiegebieden zijn hierin niet inbegrepen.
Ook niet inbegrepen: de kapitaalsvernietiging die plaatsvindt met de verdwijning van honderden ha vruchtbare landbouwgrond, de afbraak van naar schatting 350 huizen en de onherroepelijke vernietiging van onvervangbaar historisch bouwkundig erfgoed.
Deze week nog maakte de Vlaamse Regering duidelijk dat ze géén geld heeft voor de broodnodige investeringen in het Vlaams onderwijs. Dat geld blijkt vreemd genoeg wél aanwezig voor de financiering van een compleet zinloze onteigenings- en vernietigings-operatie.
                                 
En wat lezen we nu tot onze verbazing:

Havenbaas Eddy Bruyninckx verklaart in het laatste nummer van het
Magazine Universiteit Antwerpen dat het Saeftinghedok voor hem niet meer hoeft.
Begrijpe wie het begrijpen kan.
DE WAANZIN TEN TOP!Op de hoogte blijven