ALLES MOET WIJKEN VOOR ANTWERPEN.

Hierbij een samenvatting van een artikel van Jeffrey Kutterink in Spectrum 6 van juni dit jaar,
gehouden met Dhr. Gery De Cloedt.

Hierin vertelt dhr Gery De Cloedt waarom hij zo fel tegen ontpoldering is.
De polder is sinds 1935 in handen van zijn Opa gekomen en is voor de familie een tweede thuis geworden met nauwe banden aan de pachters van oudsher. 300 ha in Nederland en 16 ha in België. Op een tiental hectares zijn prachtige kleine natuurgebieden aangelegd.
Zelf houdt Dhr De Cloedt er een aantal paarden op na, waar hij verwoed polowedstrijden mee speelt. Het witte Huis met de rode pannen dient als verblijfsruimte en is sober maar knus ingericht.
Gery de Cloudt is directeur van "Group De Cloedt", actief in betonwerken, in bodemsanering, in bouwmaterialen, in zand- en grintwinning en in baggerwerken.
Omzet 120 miljoen per jaar waar 400 mensen werkzaam zijn. Nu is de Hedwige nog maar 300 ha groot. ( zie opmerking onderaan!)
De 270 ha wordt verpacht aan 25 pachters met gezinnen die daar van leven. De rest is natuurgebied, veel bomen, struiken, waterpartijen en leefgebied voor vogels, vissen en wild.
Het ergste vindt dhr De Cloe
DOKKENPLANdt dat hij nooit betrokken is geweest met de afspraken in 2005 van beide regeringen dat de polder onder zout water moest.
Ja, in 1995 berichtte de PZC dat de kans bestond dat polders in Nederland onder water moesten. Maar dat waren geruchten.

Pas nadat de Scheldeverdragen waren ondertekend brak de commotie los. Vlaanderen heeft steeds andere oplossingen of elk compromis weggewuifd. Dhr Bleeker kwam nog met een alternatief, maar het huidige kabinet houdt tot nu toe vast aan het besluit om de hele polder onderwater te zetten
Men maakt een grote fout beweert dhr De Cloedt.!

Zijn grootvader heeft 20 jaar geleden op minnelijke manier een polder verkocht aan de stichting “Het Zeeuwse Landschap” om meer estuariene natuur te krijgen.
Het gebied heet nu het Sieperdaschor en ligt hier een paar honderd meter vandaan.
Het gebied is opgeslibd en ligt inmiddels een meter hoger dan de Hedwigepolder.
Het water komt er niet meer, het staat vol met riet en vogels komen er niet.
“Denkt U nu heus dat als de Hedwigepolder onder water komt er dan nieuwe estuariene natuur ontstaat,? “, aldus Dhr. De Cloudt.
Het Waterschap denkt van niet, net zo min als de Europese Commissie.
Want  in de correspondentie die hij heeft gevoerd met Europa is ook een brief naar hem gestuurd (vergissing?) waarop stond: “Not to be sent to mr. De Cloedt.”
In die brief bevestigt “Europa” dat er GEEN estuariene natuur zal ontstaan na het onder water zetten. Toch eist Vlaanderen 800 miljoen schadevergoeding van Nederland als het onderwater zetten niet doorgaat. (Redactie: Op welke gronden??)
Vlaanderen (Antwerpen) wil meer containers en straks een verdere verdieping!
Laten we hopen dat er een onafhankelijke, eerlijke rechter de beslissing neemt op eerlijke gronden.
Tot slot merkt dhr Dhr De Cloedt op:
Mensen zijn niet eerlijk over ontpoldering. Zeg dan dat het een economisch belang is.!l
Aldus samengevat uit het betreffende artikel.

Opmerking:
Nu al is het Belgische deel zonder pardon onteigend en herschapen in een troosteloos verwoest gebied. Alle toegangswegen naar het Belgische deel zijn door grote hekdeuren en bergen grond afgesloten. Langs de hele grens is een afrastering geplaatst waar gelukkig nog geen elektrische stroom op staat..” Nog voor de goedkeuring door het Nederlandse Parlement heeft Vlaanderen de achterliggende oude zeedijk van de Doelpolder, die Nederland moest beschermen ingeval er een dijk zou doorbreken bij Antwerpen van alle bomen ontdaan, de klei er af gehaald.

Zie hiervoor een korte fotoreportage die een week geleden is gemaakt.
Klik op Album weergeven.
130612 Hedwige

130612 Hedwige
12 jun. 2013
van Red de Polders

 

Bericht van Red de Polders:
Beelden bij artikel spectrum


Op de hoogte blijven