31 Augustus 2013 tot 02 September 2013

PROSPERPOLDERFEESTEN MET DE  JAARMARKT

 

Tegenwoordig starten de Polderfeesten op zaterdagavond met een barbecue en een dansfeest in het Jeugdcentrum. Het zwaartepunt van de festiviteiten valt telkens op zondag. Vanaf 13u houdt het Jaarmarkt- en Feestcomité Prosperpolder dan namelijk haar jaarmarkt aan de kerk van Prosperpolder, met onder meer wedstrijden voor paarden en vetvee. Verder voorziet deze organisatie ook gansrijden, een feestmarkt, demonstraties van oude ambachten en een wedstrijd ringsteken op pony's voor kinderen. Tegelijk met de jaarmarkt zorgen de Poldervrienden voor een dansfeest in het Jeugdcentrum. Om 15u gaat een muziekfestijn van start. Op maandag is er om 10u een mis die opgedragen wordt aan overleden parochianen en Poldervrienden. Op de middag volgt nog een volksbal in het Jeugdcentrum. De festiviteiten worden in de namiddag afgesloten met een schieting op twee liggende wippen.


HET ACTIECOMITÉ "REDONZEPOLDERS" geeft daar ook acte de présance!

Gelenheid om U aan te sluiten in uw bezwaren tegen de Ontpolderingen.