Wij lazen voor u in "de Telegraaf"van 20 september 2013.

"HEDWIGEPOLDER WORDT SOMBERE MODDERPOEL".

Een nieuw alarmerend rapport over dichtslibben is verschenen,
dat voorspelt dat elk jaar zo veel vervuild slib wordt afgezet
zodat over 20 jaar  het vloedwater niet langer kan insromen..
Meerdere statenfracties eisen onmiddellijke stopzetting van
verdere besluiten, naar aanleiding van dit rapport.
In vorige milieuraportages wordt er van uitgegaan dat per jaar
maar één of twee centimeter slib wordt afgezet.

Het nieuwste rapport spreekt van decimeters i.p.v. centimeters.
Daarbij komt nog het feit dat het slib voornamelijk schadelijke
stoffen zal bevatten."  (einde citaat)

Omdat de Polder erg hoog ligt, kan pas in het laatste uur van de vloed
water
binnen stromen. Het zoete vervuilde riool- en rivierwater uit België
drijft op
het zwaardere zoute zeewater en stroomt dus steeds eerst binnen
en het vervuilde slib
blijft achter. met het eventuele zoute water
dat niet terug kan stromen.

EN DAT MOET DE KRAAMKAMER VOOR DE VISSEN, EN DE VOEDSELBANK
VOOR DE VOGELS WORDEN???

De geeiste milieu-eisen worden nooit gehaald of men moet
met regelmaat de hele polder steeds uitbaggeren, en komt
er nooit een schorren- en slikkengebied.
Vlaanderen eist verdieping, en Zeeland moet opdraaien
voor de Vlaamse Milieu-eisen gedicteerd door "Brussel"
Na twintig jaar ontstaat er door de natuur gevormd weer
een polderlandschap, rijp voor ontginning!
Helaas!!!
ZOUTER KUNNEN WE HET VOOR U NIET MAKEN.!!