Geachte mevr. Schönknecht,

Vanmorgen zijn we naar Middelburg gekomen om u 1546 zienswijzen mbt het rijksinpassingsplan
Hertogin Hedwige te overhandigen.We zijn u erkentelijk dat u de tijd daarvoor hebt vrij gemaakt.
Veel mensen hebben getekend, maar er is nog veel vraag.
Er zijn verwijten naar ons, het actiecomité, dat we te weinig naar buiten zijn gegaan om aan de vraag te voldoen. Dan zou deze doos barstensvol zijn en zouden we zeker met 2 tot 3 dozen zijn gekomen.
We hebben wel compassie met uw medewerkers, die dit al moeten beantwoorden.
Heaas ontbrak bij de provincie in de besluitvorming over het Verdrag in oktober 2005 de compassie met ons.
In het rapport van Aster van Tilburg staat, dat de planning en procedure naar de bevolking niet goed is geweest. Helaas heeft dat deze desastreuze gevolgen.
We verwachten van de bevoegde gezagen, die deze zienswijze onder ogen zien een objectieve beoordeling.
Nu we ruim 7 jaar bezig zijn, hebben wij bemerkt dat er veel subjectiviteit is, er wordt gekeken naar de persoon en deze wordt beoordeeld, en niet de inhoud van het gestelde.
En dan de verkeerde info, die wordt gegeven door de overheid.
Voorbeeld:
1.Het moet van Europa;.....2.0ntpolderen moet voor ontwikkeling laag-dynamische estuariene natuur,......
3.Voor verruiming van De Westerschelde,.......4.Voor slibopvang van de haven en industrie,.....5.Voor de exact benoemde vogels,......6.Voor recreatie,.....7.Voor economie,  ....  8.Voor veiligheid enz.....enz....
Steeds horen we een andere beweegreden.
We stellen ons vertrouwen in u, mevrouw Schönknecht, om al die mensen die getekend hebben en zo bekommerd zijn  om het Zeeuwse polderlandschap serieus te horen.
Om aandacht te vragen bij de landelijke overheid voor deze problematiek.
Het geeft moed dat nu de provincie meer zeggenschap krijgt over natuurontwikkeling.
Immers uw bestuur heeft zich duidelijk uitgesproken tegen ontpolderplannen.
Laten we onze rug rechten en duidelijk maken in Den Haag en Brussel, dat ontpolderen in Zeeland onmogelijk is. Dat verwachten velen van het Zeeuwse bestuur in al zijn geledingen.
Namens actiecomité “Red onze Polders”
Magda de Feijter.