Als is de leugen nog zo snel,...de waarheid achterhaalt die wel!

Nu blijkt steeds duidelijker dat de term  "De Groene Leugen" betrekking heeft op het anders voorstellen dat het is; het verzwijgen van hetgeen men niet wenst te horen en het aandikken van wat men wel wil horen.

Dit masseren van de waarheid komt normaal pas aan het licht als het kalf al verdronken is.
Door het aanhoudend protest vanuit de bevolking is de uitvoering van de plannen zolang uitgesteld dat de tijd de onwaarheid achterhaald heeft

Zie de KNOP  die verwijst naar: de site : IK MAAK ME ZORGEN.
Die U aantreft links in het rijtje  van extra links op onze site onder de kolom:.

KLIK OOK HIER!!

30 oktober 2013. Naar aanleiding van een artikel in de PZC/De Stem over de visie van Wil Lases over de Hedwigepolder met de link:

http://www.ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Tekentafelnatuur.html