PROFICIAT VOOR DE POLDER VAN RHOON
Red polders Rhoon

Gisteravond hebben we de Tweede Kamer bezocht en zijn daar getuige geweest van het indienen van de VVD-motie om de ontpoldering (ten behoeve van natte natuur) tegen te gaan. Er was op papier al een meerderheid, maar gisteravond zou ook de PvdA zich nog hebben aangesloten en de motie steunen. Dinsdag wordt er gestemd in de Kamer, de minister was niet tegen. Dus nog een paar dagen spanning..... Lees er hier meer over en beluister de indiener van de motie, VVD-er Rudmer Heerma

Zie ook de link hieronder.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-12-2013/nipte-kamermeerderheid-tegen-ontpoldering-rhoon

Ook voor de Hedwigepolder zijn de argumenten voor het onder water zetten genomen op achterhaalde veronderstellingen, en is ook in die polder al een natuurgebied. De hoop is gevestigd op de rechtsgang.
Maar ook op de Raad van State in België die wel eens kan beletten dat verdere uitbreiding van de Haven van Antwerpen wordt stop gezet.