15 oktober belegt Provinciale Staten op verzoek van de VVD en de Partij voor Zeeland een spoeddebat over het deze week genomen ontpolderbesluit.

De vergadering begint om 19.00 uur.