‘Associatie Polderboeren Knokke-Heist’

Hazegrasstraat, 63

8300 KNOKKE-HEIST

 

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Voor enkele maanden hebben de bedreigde polderlandbouwers van Knokke-Heist een associatie gesticht. Doelstelling is het behoud van de Willem-Leopoldpolder in de huidige vorm.

Intussen komen vanuit de burgerij, de landbouw en van bij de politieke verantwoordelijken honderden vragen en reacties inzake een mogelijke onteigening.

Wij begrijpen intussen dat het draagvlak voor deze uitbreiding van het Zwin eerder gering is.

Om meer klaarheid te krijgen in deze belangrijke aangelegenheid hebben wij landbouwexpert Luc Busschaert opdracht voor evaluatie gegeven.

Wij denken dat het ogenblik aangebroken is om te luisteren voor een stand van zaken en in alle openheid het voor en tegen te discussiëren.

Daarom wordt U vriendelijk uitgenodigd voor een toelichtings- en discussievergadering op donderdag 4februari 2010 om 19.30h in het Cultureel centrum van Knokke-Heist, Meerlaan 32.

Uiteraard zouden wij als landbouwers graag onze gronden en bedrijven behouden voor onze en de volgende generaties.

Niet alleen hoe wij daar tegenover staan, maar ook hoe U erover denkt, zal aan bod komen.

Wij zullen U graag begroeten.

 

Jan Vandepitte

Voorzitter