Bron: BN De Stem 6 september

Donderdag 6 september 2007 - ZAAMSLAG - Onder het motto 'verdedig de dijken' houden vrouwen vandaag een volksvergadering over de plannen voor ontpoldering op de dijk van de Hedwigepolder. Magda de Feijter is voorvrouw van het actiecomité Red onze polders.

Waarom een speciaal vrouwenverzet?

"Dat heeft ook een beetje met de geschiedenis te maken. Het verleden leert dat in moeilijke tijden - denk aan overstromingen, oorlogen - vrouwen zeer volhardend kunnen zijn. Ze geven het zomaar niet op.

Vrouwen zorgen ook voor de toekomst. Met ons verzet tegen ontpoldering willen we benadrukken dat er voor ons nageslacht ook toekomst moet zijn. Het idee was vooral duidelijk te maken dat ook vrouwen op de bres kunnen staan."

Jullie noemen de bijeenkomst een volksvergadering.

"Ook dat heeft met de geschiedenis te maken. Als vroeger iemand zijn dijkgeschot niet kon betalen en niet voor zijn stukje dijk kon zorgen, dan werd er een volksvergadering gehouden. Hij moest dan in het openbaar ter plekke aantonen dat hij niet bij machte was voor het onderhoud te betalen. Onze volksvergadering is symbolisch. We gaan met een schop in de hand op de Scheldedijk staan. Als een verplichting om de dijk te verdedigen op het moment dat de aanval op de Hedwigepolder door de minister en haar ambtenaren wordt ingezet."

Wat gebeurt er verder allemaal?

"De kerkklok van Prosperpolderdorp zal luiden. We plaatsen op de dijk bordjes met de namen van bedreigde polders en dorpen. Die willen we laten staan met het oog op het bezoek van de Tweede Kamercommissies Verkeer en Waterstaat en Landbouw en Natuur op maandag 10 september. Op het programma van de commissies staat ook een rondrit door de Hedwigepolder. Daar zullen we zeker bij zijn."

Zijn mannen niet welkom?

"Natuurlijk zijn die welkom, we doen alles samen. De mannen komen met hun trekkers. We moeten met z'n allen laten zien en horen dat we onze dijken zullen verdedigen.

Zeeland mag niet onder water worden gezet. Er zijn andere mogelijkheden voor natuurherstel. Trouwens, iedereen die wil protesteren tegen de plannen voor ontpoldering is welkom. De faciliteiten zijn er, mensen hoeven niet bang te zijn honger en dorst te lijden. Er komen een friteskar en een consumptiewagen."

Wanneer en waar wordt de volksvergadering gehouden?"Vandaag vanaf 16.30 uur, in de Hedwigepolder bij de Scheldedijk, hoek Engelbertstraat. Langs Emmadorp voorbij de zeedijk blijven rijden."