Vrijdag 12 maart organiseert het actiecomité “Red onze Polders” een protest bijeenkomst op het Abdijplein te Middelburg.

Op de agenda van de Provinciale Staten staat het inpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder.

Aan de statenleden wordt door de minister van LNV gevraagd om een reactie op dit plan.

Het actiecomité zal om 12.20 uur op het Abdijplein een lading aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken in Zeeland.

Hiermee wordt aangetoond, dat voedselproductie voor iedereen van groot belang is en niet mag verdwijnen door ontpoldering.

Het actiecomité roept iedereen op om, zo mogelijk per tractor, naar Middelburg te komen en mee te doen met het protest.

Samenkomst parking Mortiere bij de winkelboulevard vertrek 11.15 uur

Aankomst Abdijplein 12.00 uur.

Deelname op eigen risico.

Nadere info en aanmelden: tel 0115 431718 / 06 54362376

www.verdedigdedijken.nl

www.ikmaakmezorgen.nl

Namens het actiecomité

 

A. de Feijter, secr.

 

ONTPOLDEREN ………..NIET NOODZAKELIJK!!!!!!!!!!!!

 

Het Waterschap heeft reeds aangegeven tegen gedwongen onteigening te zijn om te kunnen ontpolderen.

Lees meer: Actiecomite pamflet Waterschap 2 februari

P E T I T I E

 

vrijdag 5 februari 2010

Geachte Mevrouw Peijs, voorzitter Provinciale Staten van Zeeland,

Ons actiecomité “Red onze Polders” was ronduit ontsteld over de gretigheid waarmee een ruime meerderheid van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water op vrijdag 15 januari j.l. positief wilde reageren op het voornemen van LNV-minister Gerda Verburg om over te gaan tot een Rijksinpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder nu de Tweede Kamer had ingestemd met het kabinetsbesluit tot definitieve ontpoldering. “We moeten het beste zien te halen uit de manier waarop de nieuwe natuur van de polder wordt ingevuld”, vond Gedeputeerde Hamelink. “Geen kansen ons neus voorbij laten gaan”.

Lees meer: Petitie aangeboden op vrijdag 5 februari aan Provinciale Staten van Zeeland

Wij staan hier met zijn allen bij een symbolische dijk. Een symboliek waarmee we willen aangeven, dat als de dijken worden afgraven, wij daar ook zullen zijn.

Lees meer: toespraak in Hulst op 1 februari 2010

De Zeeuwse waterschappen laten onderzoeken welke juridische stappen zij nog kunnen nemen tegen de geplande ontpoldering van de Hedwigepolder.

Dat maakte het dagelijkse bestuur van de waterschappen dinsdagavond bekend bij de Algemene Vergadering. Bij die vergadering gaven ambtenaren van het Ministerie van LNV uitleg over de ontpolderingsplannen.

Bij de vergadering waren ook actievoerders van het comité 'Red onze polders' aanwezig.

 

hulst2februari

‘Associatie Polderboeren Knokke-Heist’

Hazegrasstraat, 63

8300 KNOKKE-HEIST

 

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Voor enkele maanden hebben de bedreigde polderlandbouwers van Knokke-Heist een associatie gesticht. Doelstelling is het behoud van de Willem-Leopoldpolder in de huidige vorm.

Lees meer: Uitnodiging vergadering ‘mogelijke onteigening polder met het oog op uitbreiding van het Zwin’

Beste mensen,

Kom op dinsdag 2 februari naar Terneuzen om te protesteren tegen de ontpolderplannen van de hoge ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Evenals in Hulst komt de heer Gosse ook het waterschap voorlichting geven over de plannen mbt de Hedwige.

Dit zal plaatsvinden op dinsdag 2 februari in het waterschapskantoor te Terneuzen, aanvang 19.30 uur.

Voorstel is om ook hier met zoveel mogelijk mensen bij de vergadering aanwezig te zijn, graag om 19 uur aanwezig.

 

  • Flyers uitdelen
  • Ontpolderlied
  • Toespraken.

 

In heel Zeeland is men zeer tegen ontpolderen, dat willen we laten zien.

 

Kom en doe mee met het protest.

Het programma "Buitenhof “ gaat in zijn geheel over de gemeente Sluis in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Het project Waterdunen is slechts één onderdeel van het gehele programma.

 

Het wordt uitgezonden; a.s zondag 31 jan om 12.05 uur op Ned. 2.

 

Groeten

Namens het actiecomité “Red onze Polders”

 

A. de Feijter, secr.

Tel 0115 431718 / 06 54362376

 

Verzamelplaats:

Industrieterrein gelegen aan de Afrikaweg (Luctor), Amerikaweg , Azieweg, Australieweg.

Lees meer: ROUTE LAWAAIOPTOCHT TRACTOREN. op 1 februari 2010