Ontpolderen van de baan

DEN HAAG - De ontpoldering van de oost-Zeeuws-Vlaamse Hedwigepolder gaat niet door. Dat heeft het kabinet vanochtend besloten. 

In plaats daarvan is gekozen voor een door het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen aangedragen alternatief: de aanleg van buitendijks schor langs de Westerschelde. Het kabinet manoeuvreert zich daarmee uit een netelige situatie. In de met Vlaanderen gesloten Scheldeverdragen zijn afspraken gemaakt over natuurherstel rond de Westerschelde. Een commissie onder leiding van Ed Nijpels adviseerde enkele maanden geleden dat de in de verdragen voorgestelde ontpoldering van de Hedwigepolder daarvoor de beste oplossing is. Een ruime meerderheid van de Kamer is echter fel gekant tegen ontpoldering. Het kabinetsbesluit wordt vanmiddag toegelicht door minister Gerda Verburg (CDA, Landbouw, natuur en voedselkwaliteit).

Blijdschap na besluit van kabinet

Het kabinetsbesluit dat ontpoldering van de baan is, is vrijdag in Zeeland met gejuich ontvangen.
Tegen de plannen voor ontpoldering als compensatie voor natuurwaarden rond de Westerschelde die verloren gaan door verdieping is jarenlang geprotesteerd.

Het Comité Red onze Polders noemt de kabinetsbeslissing 'een overwinning'.

Stichting de Levende Delta spreekt van 'winst voor iedereen'.

Verder reageert ook onder meer landbouworganisatie ZLTO verheugd. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland

Provinciehuis Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Bruinisse/ Zierikzee 30 januari 2009


Onderwerp:

Hoorzitting Tweede Kamer over rapport Nijpels.


Geacht College,

Opmerking vooraf:

Ondergetekenden verzoeken uw College beleefd om dit schrijven, voorzien van uw commentaar, door te willen geleiden naar Provinciale Staten van Zeeland door het op de agenda te plaatsen van de PS-vergadering op vrijdag 6 februari 2009.

Op grond van goed Nederlands burgerschap menen ondergetekenden de vrijheid te hebben u, met betrekking tot de ontpoldering langs de Westerschelde, het volgende onder uw aandacht te brengen. En wel in het bijzonder naar aanleiding van het rapport "Wennen aan de Westerschelde" van de adviescommissie Natuurherstel Wester-schelde "Alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder", hierna kortweg Cie Nijpels genoemd.

Lees meer: Brief van de heren Blok en Bijl aan GS van Zeeland

Boomplantdag 6 februari

EERSTE EN TWEEDE KAMERLEDEN PLANTEN BOMEN IN DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER.

Vrijdag 6 februari om 13.00 uur worden in de Hertogin Hedwigepolder bij Nieuw-Namen bomen geplant door Eerste en Tweede Kamerleden, die hiervoor speciaal afreizen naar Zeeuws-Vlaanderen om hun weerstand tegen ontpolderen met dit symbolische gebaar kenbaar te maken.

Toegezegd hebben te komen o.a. dhr.Koppejan, dhr.Slager, dhr.Polderman, mevr.Neppérus, dhr.v.d.Staay.

Wij roepen iedereen op om hierbij aanwezig te zijn, om de politici ervan te overtuigen, dat ontpolderen totaal geen draagvlak heeft in Zeeland. Locatie, Lignestraat aan de zeedijk tussen radartoren en ezelstal, wordt in de Hertogin Hedwigepolder door borden aangegeven.

Wilt u de route naar de Hertogin Hedwigepolder via internet of navigatie: toets postcode 4568 PL Nieuw-Namen.

U komt dan aan het begin van de Hedwigepolder en vervolgt uw weg langs de zeedijk Lignestraat naar de radartoren.
Namens het actiecomité “Red onze Polders” A. de Feijter tel 0115 431718 / 06 54630428
mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de stichting “De Levende Delta” J.H.J. Franken tel 0113 211238

De eerste actieweek van de kaartenactie heeft via deze website en de website van de Partij voor Zeeland al 250 steunbetuigingen opgeleverd.
Deze steunbetuigingen worden samen met de kaartenactie aan het eind aangeboden aan Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en André Rouvoet.

De steunbetuigingen komen, naast inwoners van Zeeland, ook uit Brabant, Limburg, België en zelfs uit de V.S.

Lees meer: Al 250 Steunbetuigingen in de eerste actieweek ontvangen

kaartenactie.jpg

Bent u ook tegen ontpolderen?

Ga dan 19 februari a.s mee naar Den Haag

Lees meer: Kaartenactie !

Het actiecommité heeft op 3 januari actie gevoerd in Kruiningen en een aantal vrachtwagens van diverse bedrijven voorzien van stickers. Omroep Zeeland was aanwezig om het een en ander vast te leggen op beeld en heeft in hun uitzending van die dag aandacht besteed aan de actie in de uitzending.

Kijk hier voor foto's van deze actie

actiecomit_stickers_op_vrachtauto_jan_09_066.jpg

Aan het eind van het jaar kijken we terug naar wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht.

Nog steeds is onduidelijk hoe de 600 ha natuurherstel zijn beslag zal krijgen. Worden de ingebrachte alternatieven ipv ontpoldering gebruikt?

 

Wat staat ons te wachten?

Onze acties hebben er wel toe bijgedragen, dat men zich in de politiek bewust wordt, dat ontpolderen niet de wens is van de Zeeuwse bevolking. Enquêtes na het uitkomen van het rapport Nijppels geven aan dat 80% van de Zeeuwen en 74% van de Nederlandse bevolking tegen ontpolderen is.

Lees meer: Nieuwsbrief 27 december 2008

Acties gaan in het nieuwe jaar door!

Zegt het voort

We rekenen op uw medewerking.

Vrijdagmorgen 2 januari 2009 om 10.00 uur worden de eerste grote stickers geplakt op de vrachtauto's bij transportbedrijf van Houte - Openeer te Kruiningen, Nishoek 36, 4416 PE Kruiningen.   

 

Red onze Polders - Ontpolderen NEE!

 

Komt allen vrijdag naar Kruiningen om te laten zien, dat de Zeeuwen tegen ontpolderen zijn!

Lees meer: Steeds meer weerstand over de noodzaak van ontpolderen.

Beste mensen,

Donderdag 20 november besluit de gemeenteraad van Hulst over de wijziging van het bestemmingsplan Perkpolder, aan vang 19.30 uur stadhuis te Hulst.

Het actiecomité roept u op om naar deze vergadering te komen, om ons protest tegen dit plan te laten zien.

Tot donderdag

Namens het actiecomité

Nout de Feijter

secretaris