Het jaar is weer begonnen en er zullen weer heel wat vergaderingen plaats vinden zo ook bij het waterschap,hier onder een overzicht van de vergaderingen die geplant staan voor 2012. 

Fractie Verg.     Comm. Verg. W.W.     Comm. Verg. W.B            Comm.Verg.B.E.Z.                Algem. Verg. 

 aanv 14.00 uur         aanv 17.00 uur             aanv 19.30 uur            aanv 19.30 uur                       aanv19.30 uur 

  6 feb                              7 feb                              7 feb.                              8 feb.                        16 feb             Terneuzen
  5 maart                         6 maart                            6 maart                           7 maart                          15 mrt        Middelburg
   2 april                            3 april                             3 april                             4 april                           12 apr  Terneuzen
  11 juni                          12 juni                             12 juni                            13 juni                             21 juni            Middelburg
   17 sept                         18 sept                            18 sept                            19 sept.                         27 sept        Terneuzen
   29 okt                           30 okt                              30 okt                              31 okt                            8  nov    Middelburg
  26 nov                          27 nov                             27 nov                             28 nov                              6 dec           Terneuzen                     

 Verklaring van de afkortingen:  Comm.verg.W.W = Waterkeringen en Wegen    Comm. verg.W.B = Waterbeheer
 Comm. verg. B.E.Z. = Bestuurlijke en Economische Zaken   Algem. verg. Algemene Vergadering