Bericht van Magda!

We hoorden en lazen in de krant over de grondverwerving bij Waterdunen.
Het feit ligt er dat de eigenaren/pachters/bewoners zaken hebben gedaan.
De impact hiervan is door Suze de Hullu verwoord, .

Mensen in Waterdunen, jullie hebben alles gedaan om de polder te behouden,
maar soms zijn andere krachten sterker. We wensen jullie sterkte met alle beslommeringen
en het verlies van jullie mooie polder.
Suze de Hullu schreef hierover:

grondverwerving waterdunen.....overheid en ambtenaar.....
een ter discussie staande onderhandelaar

konden uitputtend dreigen.....en daardoor uiteindelijk verkrijgen....
maanden slechts contacten via post en mail

een persoonlijk eindgesprek was hen te veel......
de toegezegde overeenkomst op maat

bleek uitgewerkt een strak dictaat....machteloos soms ondergaan....
dat de waarheid geweld werd aangedaan

geen gehoor voor de menselijke maat....als de handtekening er maar staat...
niets is hier minnelijk tot stand gekomen

het is uit vermoeide handen ontnomen....alleen zij die weten kunnen beamen...
overheid, je moet je schamen

 

Suze de Hullu


                        ENQUETE ONDER DE ZEEUWSE BEVOLKING!
In opdracht van de politieke partij 50PLUS heeft Maurice de Hond een enquête gehouden over de
mening van Zeeuwen over de Hedwigepolder. Hierover verscheen vandaag een persbericht.
En wat blijkt:
Zeeuwen willen referendum en desnoods conflict met Brussel over de Hedwigepolder
Zeeuwen blijven tegen ontpoldering en voelen zich in de steek gelaten
Zeeuwen blijven tegenstander van het geheel of gedeeltelijk ontpoldering van de Hedwigepolder.
Ruim twee derde van alle Zeeuwen vindt dat over deze kwestie een referendum moet worden gehouden.
Een zelfde deel vindt dit onderwerp een conflict met Brussel waard.
Liefst 76% vindt dat Zeeland bij dit onderwerp door de politici in Den Haag in de steek is gelaten. 
Bijna een derde van de Zeeuwse kiezers (27%) zegt bij het stemmen op 12 september rekening
te zullen houden met de standpunten van de politieke partijen.
Ruim 60% wil dat in het toekomstige regeerakkoord opgenomen wordt dat de Hedwigepolder
niet ontpolderd wordt. Opvallend is dat ondanks deze duidelijke stellingname twee derde van
de Zeeuwen goede vrienden met België wil blijven..

Zie ook:

 

Zeeland en de Hedwigepolder.xlsx
36 kB   https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D17f7d2c57e%26view%3Datt%26th%3D13959aa93cfde83b%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&;sig=AHIEtbQr7hKWgbX-qzcP3E-N_V2ZwG3mIw" target="_blank">Weergeven   Openen als Google-spreadsheet   Downloaden  

 Vraaggesprek met dhr de Cloudt door Helge Prince bij de NOS

Wordt de Hedwigepolder onder water gezet of niet? Daar wordt al ruim acht jaar over
gesteggeld tussen Nederland en Vlaanderen.
Als het aan Vlaanderen ligt, wordt de Hedwigepolder zo snel mogelijk onder water gezet
omdat de natuur in de Westerschelde zo snel kan herstellen.
Onzin, zegt Nederland; dat herstel kan ook ergens anders plaatsvinden.
Iemand die al die jaren z'n mond heeft gehouden over de kwestie is poldereigenaar
Gery De Cloedt. Vandaag maakt hij een uitzondering.
Helge Prinsen vroeg hem hoe vaak hij in de Hedwigepolder komt.

Beluister hieronder het vraaggesprek: 

http://nos.nl/audio/408591-nachtmerries-van-de-ontpoldering-van-hedwige.html

 

 

 

Hierbij de agenda van bezoek Politici aan Zeeland

 

HdVbrief campagnekalander Zeeland TK verkiezingen 2012.pdf
427 kB   https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D17f7d2c57e%26view%3Datt%26th%3D1392a4c6294c5ba1%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&;sig=AHIEtbRmrJaH-Br_9fQeW4Fs1HOj1WCQTg" target="_blank">Weergeven   Downloaden  

Veel beloven, weinig geven..doet de ......in vreugde leven!

Vanaf woensdag 15 augustus komen de lijsttrekkers naar Zeeland voor een serie vraaggesprekken.
Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan je je vragen opsturen.
De gesprekken vinden plaats in de bibliotheek te Middelburg en zijn live te volgen via www.omroepzeeland.nl en www.pcz.nl
Alle gesprekken om 16 uur worden live uitgezonden via omroep Zeeland Radio.

15 aug. 16 uur Roemer (SP)
16 aug. 11.30 uur Pechtold (D66)
20 aug. 16.uur Buma (CDA        (komt ook naar Terneuzen)
21 aug. 20.30 uur Zijlstra (VVD)
23 aug. 18.30 uur Samsom (PvdA)
27 aug. 16 uur v.d.Staay (SGP)
29 aug. 16 uur Brinkman (voorheen PVV)
01 sept. 17 uur Slob (CU)
2 sept. 16 uur Thieme (Pvd D)

Vriendelijke groeten,
Nout en Magda de Feijter

38e Scheldewijding en Doelse feesten

Rommelmarkt in Doel

Wanneer

Waar

Doel(Beveren)

 • Engelsesteenweg,enz
 • 9130 Doel, Oost-Vlaanderen

Ook daar vecht men voor behoud van hun grond, hun woongelegenheid!
Uw belangstelling wordt zeer op prijs gesteld.

zie : http://www.meukisleuk.nl/4368/38e-scheldewijding-en-doelse-feesten.html

Hedwige-polder
Eindelijk,  durft de regering een keer te zeggen:
Europa bemoei je er niet mee!!

Downloaden  

PERSBERICHT   
Juridisch goed onderbouwde brief  VAN NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
biedt mogelijkheden voor nieuwe EU-aanpak, inzake natuurherstel Westerschelde

De Stichting en het Actiecomité “Red onze Polders” zijn aangenaam verrast door de goed gedocumenteerde brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Europese Commissie.
Hierin zitten voldoende aanknopingspunten voor een nieuwe oplossingsgerichte aanpak van de huidige  Hedwige-problematiek. Deze brief bevat niet alleen een gedegen juridische onderbouwing (die synchroon loopt met de Europese regelgeving) maar kan door de geformuleerde vertrekpunten en aanpak, mits goed uitgewerkt, uiteindelijk resulteren ineen oplossing voor een goed en breed gedragen natuurherstel.

“De nieuwe regering dient in het regeringsakkoord alle mogelijkheden die het Scheldeverdrag biedt te benutten
om zo de genoemde nieuwe oplossingsgerichte aanpak mogelijk te maken.”
In de komende weken zullen met het oog op de verkiezingen van 12 september a.s. verschillende belangrijke
politici de provincie Zeeland bezoeken.
Tegen de achtergrond van deze brief van het  MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN zal het Actiecomité
tijdens deze bijeenkomsten aan de kandidaat – Kamerleden vragen of zij zich actief willen inzetten om de
vertrekpunten uit de BZ-brief in o.a. de komende (her)onderhandelingen met Vlaanderen en de besprekingen met
Brussel actief willen steunen.
Nadere info: M. de Feijter, secr. tel 06 54367362 

 

 • PERSBERICHT.
  De Stichting “Red onze Polders” verzoekt de Europese Commissie de opgestarte inbreukprocedure te staken.
  In niet mis te verstane bewoordingen en goed onderbouwd geven de dames Flikweert en Feijter-Dekker namens hun achterban commentaar op de in gebreke stelling van Nederland door de Europese Commissie. De dames maken kachelhout van de argumentatie van de Commissie. Ze stellen aan de kaak dat in gebreke stelling nergens op gebaseerd is.
  Er is geen ijkpunt en ook geen onderzoek door de CommissieDit is ook niet mogelijk volgens het onlangs verschenen Deltaresrapport. Daarom kan er geen sprake zijn van een dringende noodzaak. Derhalve heeft de Commissie geen grondslag om Nederland in gebreke te stellen. Het indertijd tussen Nederland en de Commissie overeengekomen pakket is wel onderdeel van de monitoring en daarvan heeft de Commissie de resultaten die eind 2012 gereed zullen zijn niet afgewacht. De Commissie praat voor haar beurt en geeft ongenuanceerd haar mening
 • Geen onderbouwing door middel van eigen onderzoek, maar het volgen van rapporten uit Nederland
 • Eenzijdige benadering vanuit het gezichtspunt van natuurorganisaties.
 • De Commissie gaat voorbij aan de opmerking uit de ontwikkelingsschets 2010:  Realisatie van buitendijkse natuurontwikkelingsprojecten kan de kwaliteit van het estuarium op een hoger niveau brengen, waardoor meer robuuste natuur ontstaat: natuur die tegen een stootje kan.
 • Het ecologisch rendement van ontpoldering is nooit in kaart gebracht. (Rapport Nijpels)
 • Sociale, economische, culturele, lokale en regionale factoren moeten verplicht meegewogen worden, art.2 lid 3 Habitatrichtlijn.
 • Het behalen van de instandhoudingsdoelen op redelijk korte termijn is niet haalbaar als gevolg door intensief gebruik van de haven van Antwerpen
 • De commissie plaatst ten onrechte de ingebrekestelling in het kader van het besluit om van ontpoldering af te zien.

  De Stichting “Red onze Polders” vraagt uitdrukkelijk de Commissie om te bevorderen dat een doelendocument wordt opgesteld met objectieve en meetbare doelen met de voorgeschreven inspraak van de bevolking, om in De Westerschelde de gewenste natuur  tot stand te brengen zonder ontpolderingen. De Stichting behoudt zich alle rechten voor en zal alle middelen, die rechtens geoorloofd zijn gebruiken om verdere ontpoldering in het Zeeuwse tegen houden.

Samenvatting Polderkolder 251-260

Zoals te doen gebruikelijk is die bijgesloten - ook staat het  weer op de website van de Polderdag  http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53

 

Links:

Verkiezingspraat of niet, maar het is wel weer gezegd: Hou Zeeland droog

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1784215&h=VVD:%20houd%20Zeeuwse%20polders%20droog

Waarschuwing voor die tienduizenden verwachte bezoekers van de Koedoodzone: niet voeren !

http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-07-2012/bezoekers-klein-profijt-houden-zich-aan-voerverbod

Ondergrondse leidingen lekken?  Dat komt nooit voor …

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3285229/2012/07/11/Lek-in-ondergrondse-olieleiding-NAM-Barendrecht.dhtml

http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-07-2012/lek-olieleiding-barendrecht

http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2012/opruimen-olie-barendrecht-duurt-nog-zeker-paar-dagen

Stadslandbouw: heeft dat wellicht ook nadelen ?

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3285152/2012/07/11/Groenten-uit-stadstuin-kunnen-giftig-zijn.dhtml

Nog meer over groen in de polders… De Groenagenda van de provincie Zuid-Holland

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1775890&h=Veel%20kritiek%20op%20Groenagenda%20Zuid-Holland

Idee om die miljoen verwachte bezoekers te onthalen in de polders ?

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1779423&h=Eerste%20Rustpunt%20Zuid-Holland%20geopend

Waarom daar wel opruimen en onze gifbelt bij de Rhoonse Grienden niet? Ver van mijn bed show van Huffelen?

http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2012/veenput-ommoordseweg-toch-met-spoed-gesaneerd

Eerst allemaal juichende verhalen hoe goed het project wel niet is en welke successen en kansen het oplevert…Waar horen we dat nou ook nog meer steeds over een geldverslindend project ..…..?

http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2012/slechts-vijf-rotterdammers-krijgen-baan-kas

Niet te hopen dat dat beest daar blijft, want dan wordt het door de groene lobby in no time op ons afgewenteld en wordt de recreatieplas langs de Essendijk versneld aangelegd als thuisbasis voor dit zeehondje : ter compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte

http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-07-2012/zeehond-vast-binnenmeer-tweede-maasvlakte

 

Agenda:        

18 augustus    polder BBQ     (lokatie volgt nog)

 

Tot een volgende Polderkolder, wanneer er eventueel nieuws te melden is. Maar in de vakantietijd denk ik dat het rustig zal zijn…..

 

Wim Gé WARNAAR

't Buytenlandt

Oudeweg 1

3161 ES  - RHOON

The Netherlands

privé: +31 (0)10 50 1 74 81

gsm: +31 (0)6 21 55 84 11

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

STOP DE KOLDER - REDT DE POLDER

www.polderdag-rhoon.nl

 

Marjan: www.warnaar-schop.nl

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zaak: www.total.nl

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

cid:<a href=60__=Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." border="0" height="14" width="15">Alvorens uit te printen, denk aan het milieu

cid:<a href=60__=Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." border="0" height="14" width="15">Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

cid:<a href=60__=Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." border="0" height="14" width="15">Before printing, respect the environment