NIEUWSBRIEF

24 oktober 2007 

 

Van het gezamenlijk actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde:

Braakman-Zuid, Eendragt- en Hellegatpolder, Perkpolder, Hertogin Hedwigepolder, Willem Leopoldpolder, Everinge-, van Hattum- en Zuidpolder

“RED ONZE POLDERS”

Beste mensen,

Graag hadden wij u nu laten weten wanneer de debatten over de Scheldeverdragen in de Tweede Kamer plaatsvinden. Vorige week hebben de vaste kamercommissies van LNV, Verkeer & Waterstaat en Buitenlandse Zaken (deze laatste is er pas bijgekomen) overlegd over de antwoorden van de ministers en staatssecretaris. De leden van de commissies hebben nu een tweede termijn voor het indienen van schriftelijke vragen. Zodra de bewindslieden hun antwoord hebben gestuurd, zal waarschijnlijk bekend worden, wanneer de debatten zullen gehouden worden. De verwachting is, dat dit niet voor december zal gebeuren.

Het actiecomité is van plan om met een bus er heen te gaan. Als u ideeën hebt, hoe je op een goede manier in Den Haag de aandacht kan trekken, horen we dat graag!

We hebben nu nog een aantal weken de tijd om één en ander voor te bereiden.

We bedanken iedereen, die op 6 september aanwezig was, zich ingezet heeft bij de actie op de zeedijk in de Hedwigepolder. Het heeft veel publiciteit opgeleverd.

Maandag 10 september stonden de borden er weer, toen een aantal Tweede Kamerleden een bezoek bracht aan de Hedwigepolder. Wij waren de hele dag uitgenodigd door de provincie en hebben ons zegje kunnen doen.

Het actiecomité heeft een verontruste brief gestuurd naar de vaste kamercommissies over de antwoorden van de minister om desnoods te onteigenen als vrijwillige verwerving van de gronden niet lukt.

Bijgaand een uitnodiging van Leendert van Melle om de tentoonstelling te bezoeken in Zierikzee. Kunstenaars geven hun visie over het te ontpolderen gebied.

Maak gebruik van uw invloed en stuur een brief naar de Tweede Kamer, een voorbeeldbrief is bijgevoegd. Op de website www.ikmaakmezorgen.nl staat de brief met antwoorden van de minister. En op www.verdedigdedijken.nl staan foto’s van de actie in de Hedwigepolder.

 

Met vriendelijke groeten namens het actiecomité

Nout de Feijter.