NIEUWSBRIEF ‘RED ONZE POLDERS'. 26 juli 2008

 

Het actiecomité kijkt terug op een geslaagde volksvergadering op 4 juli jl.

Mede dank zij het mooie weer en de ambiance op boerderijcamping "Perkpolder" was het goed toeven. Dank aan allen, die hun medewerking hebben verleend om de volksvergadering tot een succes te maken.

De mosselboot van de familie de Bruijn uit Walsoorden en de aanwezigheid van de mosselvissers uit Bruinisse gaven een extra dimensie aan het geheel.

Politici van vele partijen, veraf en dichtbij, beleidsmakers en uitvoerders, mensen uit de bedreigde polders en natuurlijk de vele sympathisanten uit de hele provincie en van daarbuiten gingen met elkaar in gesprek.

"Ontpolderen NEE" en "Stop de groene leugen" waren veelal onderwerp van gesprek.

Veel belangstelling was er voor de ideeën mbt plaatsing van zonnepanelen.

De HAS uit 's Hertogenbosch presenteerde een alternatief plan voor de invulling van Perkpolder.

Onze hartelijke dank aan de mensen, die met een kraam aanwezig waren om hun visie kenbaar te maken.

Op de muurkrant kon je je mening weergeven. Deze zijn binnenkort te bekijken op www.ikmaakmezorgen.nl en www.verdedigdedijken.nl

Dank aan diegenen die met een financiële bijdrage dit mogelijk maakten.


De besluitvorming over de Scheldeverdragen in de Eerste Kamer op 1 en 8 juli zijn door ruim 50 mensen bijgewoond. Helaas lukte het niet om het ontpolderen eruit te krijgen, wel de toezeggingen om voor de commissie Nijpels het zoekgebied te verruimen en de limiet van het inzenden van alternatieve plannen te verlengen tot 1 augustus.


Vervolgens na deze goedkeuring komt het tracébesluit verruiming vaargeul Westerschelde in werking. Omdat wij als actiecomité gereageerd hebben op de inspraak, zijn wij gerechtigd om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. We zijn ons hierover aan het beraden.

Het tracébesluit en de nota van antwoord kunt u downloaden via www.verruimingvaargeul.nl


Kijk ook nog eens op www.ikmaakmezorgen.nl en www.verdedigdedijken.nl voor foto's en filmpjes van Den Haag en Perkpolder.


Maandag 28 juli wordt een tv interview uitgezonden met Leendert van Melle in Zeeland Nu van omroep Zeeland na het nieuws.

Zaterdag 2 en zondag 3 augustus zijn er zomerfeesten in Doel.

Waterdag bij het CDA voor leden en niet-leden op 31 oktober van 16 tot 21 uur in de Stadsschouwburg te Middelburg.


Het actiecomité wenst u een goede zomer

Namens het actiecomité "Red onze Polders" Nout de Feijter, secretaris. tel 0115 431718