ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’                                       18 september 2011
Secr. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag
Tel 0115 431718 Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.redonzepolders.nl
Twitter: @redonzepolders.

NIEUWSBRIEF

Beste mensen,
Het wordt weer extra druk in ontpolderland. De eerste inspraken bij de provincie zijn al gedaan en de volgende bijeenkomsten komen er aan. Wij vragen uw medewerking om mee te gaan, in te spreken, kritische vragen te stellen, of een briefje naar de betreffende instanties te schrijven.
Gaat U mee om ons te steunen?
De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 20 september in Middelburg bij het waterschap Scheldestromen van de commissies waterkering en wegen aanvang 17.00 en commissie waterbeheer, aanvang 19.30 uur.
Carpooling dinsdag 20 september naar Middelburg: Vertrek busstation Terneuzen 16.15 uur

Wij doen en deden mee met de fotowedstrijd Bibliotheek!
U kunt nog tot en met 21 september stemmen voor de fotowedstrijd van de bibliotheek,op onze Inzending
"Tot Hier en Niet Verder inzake Ontpolderen NEE" Stemt U op onze inzending?
http://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/cms/showcontents.php?&topgroupname=Actueel

Steun onze vrienden van de Perkpolder!!

De volgende informatie bijeenkomst is donderdag 22 september te Kloosterzande, hotel De Linde,
aanvang 18 uur over plan Perkpolder en de dijkverlegging. De stukken zijn te downloaden via de site van de provincie: http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/perkpolder/

Daar staat ook de publicatie zoals die in de krant gestaan heeft. Enkele leden van het actiecomité hebben maandag 26 september overleg met een aantal fracties van de Provinciale Staten.

Laat "Waterdunen Nee" niet alleen in hun protest!

Woensdag 28 september 13.45 uur zal gedeputeerde van Heukelom het infocentrum openen in de kerk te Groede, Vrienden van Waterdunen NEE wil ook ruimte huren om hun standpunt tegen het onder water zetten duidelijk naar voren te brengen. Protest bij deze opening zal zeker plaatsvinden, nader bericht volgt.

Raad van State.
Bij de Raad van State lopen nog een aantal zaken. We vinden het ONJUIST, dat Leden van de Overheid,, Politici en en ook ambtenaren in dienst van die instanties desondanks doorgaan met de plannen, diie ntussen al lang achterhaald zijn door nieuwe inzichten.

Staatsecretaris dhr Henk Bleker.
We hebben de heer Bleker een brief gestuurd met dank voor de toezegging om de Hedwige niet onder water te zetten. We hebben ons standpunt tegen alle overige ontpolderingen duidelijk uiteen gezet in deze brief.

GroenLinks ook naar de Hertogin Hedwige Polder.
Het bezoek van Groen Links aan Zeeuws-Vlaanderen riep toch nogal negatieve gevoelens op, ook al was Mevr Sap uiteindelijk  bereid om met betrokkenen in de polder te praten. Mevr Sap houdt vast aan vroegere gegevens die haar hebben overtuigd dat deze polder het meest geschikt is.
Lees ons artikel hierover op de voorpagina van onze website.
Veel mensen steunen ons en zeggen ons te steunen. Dat geeft moed om verder te gaan. Door donateur te worden krijgen we daadwerkelijke steun om financieel rond te komen en kunnen we aantonen dat we een grote achterban hebben.
Via de website kunt u zich aanmelden, contributie minimaal 10 euro per jaar.

1577.55.835 t.n.v. Stichting Red onze Polders.

Neem eens een kijkje op de vernieuwde website www.redonzepolders.nl.
Elk artikel verschijnt eerst in de hoofdpagina en wordt danook tegelijk in de sub-pagina vermeld.
Daar kunt uw rageren.   Wilt U de Reacties lezen??   Ga naar de Knop REACTIES !!
En twitteren kan ook ..................   @redonzepolders.

Tot ziens, Nout en Magda de Feijter


Aan de leden van de Nieuwsbrief "Red Onze Polders


Sinds kort verzorg ik, op verzoek van Mevr.Magda de Feijter, de WEBSITE.
Ik heb van haar de e-mail adressen ontvangen van de aangemelde
leden voor de Nieuwsbrief.
Ik heb ieder bericht gestuurd, maar kreeg enige adressen terug als onbestelbaar.
Wilt U alsnog een Nieuwsbrief ontvangen, kunt U zich via deze website onder de Subknop Nieuws opgeven.
Met vriendelijke groeten,
Jo Everaert
Churchilllaan 424
4532 MC Terneuzen
0115-617939

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

pdf ACTIECOMIT-Nieuwsbrief-23-sept.pdf

ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’

SECR. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag

Tel 0115 431718 Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

NIEUWSBRIEF 2 september 2010

pdf Bijlage: Wordt donateur

Beste mensen,

Allereerst het bericht dat naast het actiecomité nu de Stichting “Red onze Polders” het formele werk voor zijn rekening neemt. Het actiecomité zal zich voornamelijk bezig houden met het organiseren van de acties. Dat is verschil, hetzelfde blijft het samenwerken om het gestelde doel te bereiken. De samenstelling van het actiecomité blijft hetzelfde, bestuursleden van de Stichting zijn: Lia Flikweert, voorzitter, Magda de Feijter, secretaris, Annette Waverijn, penningmeester en de bestuursleden Leendert van Melle en Jan Maat.

Bij een Stichting horen vrienden en donateurs, in de bijlage een oproep om donateur te worden. Wij vragen u vriendelijk om aan deze vraag gehoor te geven en deze brief door te sturen naar vrienden, bekenden, familie, uw netwerk.

Lees meer: Nieuwsbrief september 2010

ACTIECOMITÉ “RED ONZE POLDERS” .

secr. Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag

NIEUWSBRIEF 14 november 2009
nieuwsbrief openen als pdf bestand

Lees meer: Nieuwsbrief actiecommité november 2009

Aan het eind van het jaar kijken we terug naar wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht.

Nog steeds is onduidelijk hoe de 600 ha natuurherstel zijn beslag zal krijgen. Worden de ingebrachte alternatieven ipv ontpoldering gebruikt?

 

Wat staat ons te wachten?

Onze acties hebben er wel toe bijgedragen, dat men zich in de politiek bewust wordt, dat ontpolderen niet de wens is van de Zeeuwse bevolking. Enquêtes na het uitkomen van het rapport Nijppels geven aan dat 80% van de Zeeuwen en 74% van de Nederlandse bevolking tegen ontpolderen is.

Lees meer: Nieuwsbrief 27 december 2008

NIEUWSBRIEF ‘RED ONZE POLDERS'. 26 juli 2008

 

Het actiecomité kijkt terug op een geslaagde volksvergadering op 4 juli jl.

Mede dank zij het mooie weer en de ambiance op boerderijcamping "Perkpolder" was het goed toeven. Dank aan allen, die hun medewerking hebben verleend om de volksvergadering tot een succes te maken.

De mosselboot van de familie de Bruijn uit Walsoorden en de aanwezigheid van de mosselvissers uit Bruinisse gaven een extra dimensie aan het geheel.

Politici van vele partijen, veraf en dichtbij, beleidsmakers en uitvoerders, mensen uit de bedreigde polders en natuurlijk de vele sympathisanten uit de hele provincie en van daarbuiten gingen met elkaar in gesprek.

Lees meer: Nieuwsbrief juli 2008