HEDWIGEPOLDER - Op de dag dat bovenin de Delta in het Haringvliet de dijk van het eiland Tien Gemeten werd afgegraven, waardoor het water op het eiland vrij spel krijgt, weerklonk onderin bij de Westerschelde 'des leeuwen forse stem'.

Op de Scheldedijk van de Hedwigepolder bij het Verdronken Land van Saeftinge protesteerden circa honderd actievoerders tegen de plannen voor ontpoldering langs de Westerschelde. Niet alleen met trekkers, lawaai, spandoeken en een frietkar, ook met een schop. Hét verdedigingsmiddel van de Zeeuwen tegen de zee. En zonodig ook tegen de politici, maakten de actievoerders duidelijk.