Reactie van Magda de Feijter  namens "Red Onze Polders" aan "Het Waterschap":

Wij citeren uit dit schrijven:

Deze instemming verbaast ons, want het waterschap heeft regelmatig aangegeven tegen ontpoldering te zijn.

Onze vragen daarover zijn dan ook:

1. Wat heeft de provincie u precies verzocht  en welke regelgeving ligt eraan ten grondslag
??

2. Is het waterschap verplicht deze uit te voeren? ?  

3. Wat is de rol van het waterschap in deze ontpoldering??

4. Waarom die haast??.....................

Want:

1. Het inpassingsplan komt immers  pas in september, en er komt ook nog een MER aan te pas,
    waarbij andere alternatieven 
een grote rol gaan  spelen.

2. Het is nu toch ook wel duidelijk dat het natuurherstel voor de Westerschelde niet aan
   de gestelde doelen zal beantwoorden.


3. De Raad van State zal dat in een rechtsspraak zeker meenemen.

4. U hoeft nu nog geen geld hier voor te reserveren, want er is niets te koop in de Hedwige.

5. Alleen de weg langs de zeedijk is van het waterschap, de overige wegen in de polder
   zijn niet te koop 
en kunnen derhalve niet afgesloten worden..


Leden van het actiecomité vragen zich af of zij de lasten voor "Het Waterschap" nog wel moeten voldoen,
als  "Het Waterschap" voortijdig zo’n beslissing neemt over iemands eigendom.
Kortom er zijn nog vele onzekerheden of deze ontpoldering door zal gaan.

Het actiecomité vraagt U  daarom dit onderhavige en overhaaste besluit terug te draaien.

Aldus Magda de Feijter namens het Actiecomité “Red onze Polders”.