Irritatie over uitblijven onderzoek PFAS

 

Antwerps onderzoek: pfas bedreiging voor leven in Noordzee

 

Het hele ecosysteem in de Noordzee loopt mogelijk gevaar door de lozingen van pfas in de afgelopen jaren.
Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen op basis van metingen die ze in 2018 hebben gedaan in jonge vis, krab en garnalen. De wetenschappers pleiten voor meer onderzoek.
Ze willen kijken naar de eventuele schade voor de mens en naar het eventuele aantasten van de voortplanting bij dieren als er te veel pfas in hun lijf zit....weergeven... 

NPO Radio 1-bus week lang in Zeeuws-Vlaanderen over PFAS in de Westerschelde 

 

Dinsdag 23 Mei om 20:00 tot 20:30 UUR NPO Radio 1 
zijn de Vrouwen van Nu, afdeling Zeeland, te gast. Zij maken zich grote zorgen en zijn een campagne gestart om mensen bewust te maken van de gevaren van PFAS. 

Congres Bouwen in Water met
innoverende toekomstvisies

Het congres Bouwen in Water behelst onder andere een slimme herinrichting van de Westerschelde met visies over noodzakelijke waterbouwkundige werken, maritieme vraagstukken en “Buiding with Nature” met het oog op een duurzame toekomstbestendigheid.....meer...NPO Radio 1 hele week over PFAS in Westerschelde | Hulst | AD.nl

 

NPO Radio 1-bus week lang in Zeeuws-Vlaanderen over PFAS in de Westerschelde

Maandag 22 t/m vrijdag 26 mei, 20.00 uur, NPO Radio 1

Wat is PFAS? Waarom zit het in de Westerschelde?

En wat zijn de gevolgen daarvan? In de week van 22 mei staat de gele bus van het NPO Radio 1-programma
5 Dagen (NTR/PowNed) met presentatoren Jo van Egmond en Ajouad El Miloudi, en verslaggever Mirthe van der Drift in Zeeuws-Vlaanderen, over PFAS in de Westerschelde.

Er zit teveel PFAS in de Westerschelde.
Uit metingen komt naar voren dat het water en de vis wel veertig keer de toegestane wettelijke norm overschrijden.
Omdat deze stoffen vermoedelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben, heeft het RIVM anderhalf jaar geleden geadviseerd geen of zo weinig mogelijk vis uit de Westerschelde te eten. PFAS is vet- en waterafstotend en wordt gebruikt in bijvoorbeeld pannen en regenkleding.
Handig, maar het breekt niet af in het milieu en door het te eten, kan het in ons lichaam komen.
Omwonenden van een van de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot, het net over de grens gevestigde chemiebedrijf 3M, krijgen nu een schadevergoeding.
Zij hebben hoge niveaus aan PFAS in hun bloed. De Nederlandse overheid overweegt nu ook een rechtszaak tegen 3M te starten.

5 Dagen reist af naar de Westerschelde om te praten met bewoners, vissers en andere gedupeerden.
Welke gevolgen heeft PFAS? Is het inderdaad een onzichtbare sluipmoordenaar?
Voor veel ondernemers staat het hoogseizoen voor de deur, hoe gaan zij om met de angst die is ontstaan voor PFAS?

Op maandag is Ko Dieleman te gast. Hij en zijn zoon zijn allebei gepassioneerde garnalenvissers maar moesten hun werk stilleggen.

Dinsdag zijn de Vrouwen van Nu, afdeling Zeeland, te gast.
Zij maken zich grote zorgen en zijn een campagne gestart om mensen bewust te maken van de gevaren van PFAS.

Op woensdag komt hobbyvisser Piet Scheerders aan het woord.
Hij heeft zelf een hoog niveau PFAS in zijn bloed en wil dat er een bevolkingsonderzoek komt voor mensen uit de omgeving.

Ook gepensioneerd huisarts Fer Helmers maakt zich zorgen en komt aan het woord. Donderdag spreekt 5 Dagen met het Belgische gezin Verstraete dat de rechtszaak tegen 3M heeft gewonnen en vrijdag vertelt een aantal ondernemers over het komend seizoen, onder wie Frans Borgo; hij is directeur van een bedrijf in zeegroenten.

5 Dagen live over PFAS in de Westerschelde, vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Maandag 22 mei, dinsdag 23 mei, woensdag 24 mei, donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei van 20.00 tot 20.30 uur op NPO Radio 1. Zie ook de website van 5 Dagen.

 

Noot voor de redactie: meer informatie, contactgegevens en foto's van de presentatoren, de bus en het 5 Dagen-logo in hoge resolutie: zie de perssite van 5 Dagen

Polders in Zeeland

 

Een heel groot deel van Nederland ligt lager dan de zee. Duinen en dijken houden het zeewater tegen... Duinen zijn door de wind opgeblazen zandheuvels. Dijken zijn door de mens gemaakte heuvels. Zonder duinen en dijken zou een groot deel van West Nederland onder water staan.
In dit lage land wonen veel mensen. Ook in de provincie Zeeland. Ze wonen in een van de vele kleine dorpen....of in de grote steden.
Naast dorpen, wegen en steden vind je in Zeeland ook veel akkers en weilanden. De kleigrond is hier erg vruchtbaar. Voor boeren dus een interessant gebied om gewassen op te verbouwen.
De eerste bewoners van Zeeland gingen op drooggevallen eilanden wonen. Hier waren ze veilig voor stijgend water en overstromingen.
Maar niet veilig genoeg. Soms steeg het water zo hoog dat hun leefgebied in gevaar kwam. Daarom legden ze dijken rondom het eiland om het water buiten te houden.
Vroeger bestond Zeeland uit veel grote en kleine eilanden. Sommige waren omringd door stevige dijken, en daarbuiten lag de zee. Op plekken, net buiten de dijken, liet de zee bij eb vruchtbare klei achter. Laag na laag. Het gebied buiten de dijken werd steeds hoger en kwam in de loop van de tijd droog te liggen. De mensen wilden ook dit nieuwe land gaan gebruiken. Ze wilden er hun vee op laten grazen, er akkers aanleggen en er gaan wonen. Om dat te kunnen doen werd ook dit nieuwe land omdijkt. De eilanden werden met elkaar verbonden. Ze werden steeds groter. Nu zijn de eilanden in Zeeland heel groot. Sommigen zijn zelfs geen eiland meer, ze zijn aan het land vastgezet.
In het Zeeuwse landschap zie je nog steeds allemaal kleine dijkjes. Met daar tussenin vruchtbare klei in de bodem.
Vroeger was hier de zee. Nu is het polder. Land afgenomen van de zee...

Meer... --> Schooltv: Polders in Zeeland - Land veroverd van de zee

 

Omwonenden Hedwigepolder: 'Het is wat het is, we kijken nu vooruit'

Nu de graafmachines de dijk aan de Westerschelde van zowel de Prosper- als de Hedwigepolder hebben weg geknaagd, kan het water gaan en komen in wat eens eens vruchtbaar landbouwgebied was. Het Zeeuwse provinciebestuur en de zogenoemde 'streekholders', inwoners en belanghebbenden, willen nu vooruit kijken: "Want het heeft geen zin om te blijven treuren."
 
 
Gedeputeerde Anita Pijpelink zegt zich nietig te voelen wanneer ze bij de grenspaal staat die het project Prosper/Hedwigepolder opdeelt in een Nederlands - en Belgisch deel. Ze kijkt uit over de 470 hectare natte natuur, waar ooit landbouwgrond lag. Ze snapt dat mensen die zich tot op heden hebben afgezet tegen het ontpolderen met afgrijzen spreken over 'een met chemicaliën vervuilde blubberbak'. Pijpelink: "Maar vraag je het aan de vogels die nu al hun weg hier naartoe hebben gevonden dan zullen die het zien als een zelfbedieningsrestaurant."

Het had anders gemoeten

Het tekent de blik van Pijpelink, die vooruit is gericht. Niet dat ze niet wil terugkijken, want: "De manier waarop dit gegaan is heeft veel mensen pijn gedaan, en verdriet bezorgd. Daar sluit ik mijn ogen niet voor. Dat had anders gemoeten." Maar nu, na twintig jaar getouwtrek, het Westerscheldewater vrij spel heeft in de voormalige polder, wil de gedeputeerde laten zien dat er kansen zijn voor niet alleen de natuur, maar ook voor de mensen uit de buurt, de 'streekholders'.
Martine van Wesemael is zo'n streekholder. Ze heeft een boerenbedrijf achter de dijken van het Land van Saeftinghe, en vindt nog steeds dat de Hedwige polder had moeten blijven: "Wij maakten gebruik van die grond, verbouwden er producten op. Het onderwater laten lopen is een gruwelijk ervaring geweest."

Impuls voor het gebied

Maar het is wat het is, zo ziet Van Wesemael de realiteit onder ogen. "En het heeft geen zin om te treuren", zegt ze. "We kunnen beter het beste ervan maken." Dus heeft ze zich ingeschreven op de mogelijkheid om de horeca te verzorgen op de enorme panoramaheuvel die vlak naast de Sieperdadijk verrijst en waar een radartoren op wordt gebouwd. Ook zijn er meerdere streekholders die samen een plan hebben gemaakt om hun producten te verkopen en op andere manieren het natuurgebied Groot-Saeftinghe een sociaal-economische impuls voor het gebied te laten worden.

Boerenhart huilt nog een beetje

Wesemael: "Het is van groot belang om nu vooruit te kijken. We zitten hier in een prachtig gebied, en we hebben prachtige producten. Laten we ons daar op richten." En toch, wanneer ernaar gevraagd wordt, geeft ze met zachte stem toe dat wanneer ze de lege vlakte ziet waar het water langzaam naar binnen kruipt, het boerenhart nog steeds een beetje huilt.

Provincie Zeeland: 'Meld schade PFAS'

Provincie Zeeland roept mensen en bedrijven op om zich te melden wanneer ze denken financiële schade te hebben ondervonden door PFAS. De provincie wil op die manier een beeld krijgen van de schade die in Zeeland is ontstaan door de chemicaliën. Het is nog niet zeker of die verliezen ook echt vergoed worden.

De 3M fabriek bij Antwerpen heeft jarenlang voor vervuiling gezorgd© Omroep Zeeland
Vandaag bespraken minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen, beide van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het PFAS-dossier met gedeputeerde Dick van der Velde. Al eerder werd bekend dat de overheid onderzoekt of (een deel van) de door PFAS geleden schade te verhalen is op de vervuilers, zoals fabrikant 3M en afvalverwerker Indaver bij Antwerpen.

Wie heeft schade geleden?

Daarom moet nu worden vastgesteld wie er denkt schade, nadeel of verlies te hebben geleden van de vervuiling. Zoals vissers die niet meer op de Westerschelde kunnen vissen omdat het RIVM heeft afgeraden om vis en garnalen uit de Westerschelde te eten, vanwege de hoge gehaltes PFAS.
Waarom zijn PFAS schadelijk?
PFAS zijn chemicaliën die in enorm veel dingen gebruikt worden vanwege hun kwaliteiten. Ze zijn vochtwerend, vuilafstotend en bijna niet afbreekbaar. Dat maakt ze ook gevaarlijk omdat ze in het milieu, en in mens en dier opstapelen en gelinkt worden aan ziektes.
Ook uit Nederland komt PFAS in de Westerschelde, onder meer door Sabic in Bergen-op-Zoom© Omroep Brabant

Hulp vanuit Provincie Zeeland

Wie denkt dat er economische schade is veroorzaakt door PFAS, maar dat niet zeker weet en zich afvraagt hoe hier mee om te gaan, kan op 3 of 7 maart terecht bij een medewerker van de provincie. Aanmelden kan op hetzelfde e-mailadres als hierboven.

Beste lezers van de Nieuwsbrief “Red onze Polders”,

 

De spandoeken worden nog een keer uitgerold en op de dijk gezet, kom dat nog eens zien, want aan het eind van de dag komt er ook een einde aan de spandoeken op een definitieve wijze. Zie flyer in de bijlage!

Verder wordt er een fietstocht georganiseerd, samen fietsen met gids, start 13 uur.

Wandeling olv gids in de natuurgebieden in de Hedwigepolder, start 13.30 uur … met wandelschoenen of laarzen!!

Rond 16 uur is het woord aan Jan Schuurman Hess, fervent anti ontpolderaar en wordt het sein gegeven om de spandoeken op te halen.

Er is een eind gekomen aan vele jaren strijd tegen het ontpolderen van de Hedwige, zo  komt er ook een eind aan de spandoeken  en zullen ze als een laatste protest tegen dit onzinnig gebeuren worden verbrand.

We wensen allen, die zich enorm betrokken voelen en hen die daadwerkelijk ermee te maken hebben heel veel sterkte om deze ontpoldering te zien gebeuren.

Locatie: Tent  Engelbertstraat 2 te Nieuw Namen ( Hedwigepolder)

12.30 – 16.30 uur expositie spandoeken

13.00 uur Start fietstocht

13.30 uur Start wandeling

16.00 uur Spreker

16.30 uur ophalen spandoeken en verbranding

Vanaf 12.30 uur 

Frietkar met broodjes en fris

IJs van Het Melkhuis

Deelname op eigen risico.

Graag zien we u zaterdagmiddag 26 mei in de Hedwigepolder voor een laatste actie aldaar.

Vriendelijke groet

namens “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter

Info  0115 431718   0654362376

hierbij adressen

 

Annette Waverijn tel.  0115-402868 mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of

Magda de Feijter tel.  0115-431718, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Op de hoogte blijven