We kregen foto's toegestuurd van wat straks te gebeuren staat!

 

perkpolder

Nog een foto!!

 

perkpolder2

 

derde foto

 

perkpolder3

Als we denken aan de vele luchtkastelen die over de rug van de belastingbetaler zijn uitgevoerd, en waar onze nakomelingen de "vruchten" van moeten "plukken" , moeten we HOPEN dat dit project  niet diezelfde lijdensweg beschoren wordt!
De HSL-Lijn gekocht met ontpolderings-toezeggingen richting Antwerpen en "De Groene Zegen voor het land". De Betuwelijn...nog steeds met verlies. Alles bij elkaar millardenstroppen die jaarlijks groeien!!

Van “De Levende Delta” ontvingen wij het bericht over een interessant
 Symposium: 
" Schelde-estuarium in beweging" 
Groeipolders - Verzilting - Strekdammen
 
woensdagavond 20 mei 2015, aanvang 19.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur).

De plaats van samenkomst is ( in de bovenzalen van) het Vergader- en Congrescentrum De Stenge in Heinkenszand.

Vriendelijke groeten,
Namens Red onze Polders 
Nout en Magda de Feijter

De uitreiking van een Zeeuws Lintje door omroep Zeeland aan mensen, die hiermee waardering ontvangen voor het vele werk dat zij belangeloos doen.

“Red onze Polders” heeft Kees de Broekert hiervoor aangemeld met deze argumentatie:

Kees is vanaf 2006 zeer in de weer om voor “Red onze Polders” actie te voeren tegen de ontpolderplannen. Hij heeft al vele spandoeken met goede teksten gemaakt en weet velen te activeren en te overtuigen van zijn mening en dat op een goede manier, zonder andersdenkenden te kwetsen..

Er waren 30 aanmeldingen bij omroep Zeeland, Kees is met nog drie personen uitgekozen, waar omroep Zeeland een medaille met lintje kwam brengen.

Kees is één van de vele personen, die zich belangeloos inzet om het ontpolderen te voorkomen. Ook voor al die anderen is de waardering van “Red onze Polders” zeer groot. In gedachten is er ook voor hen deze waardering.

De Natuur haar of zijn gang laten gaan...of zelf de natuur beïnvloeden??
Een interessant gegeven.
De mens heeft gebruik gemaakt van de natuurlijke aanwas van land door de zee, door dat droogkomend gebied extra te beschermen voor het te hoge water. Daar waar dat alsnog overstroomde werd dat verhinderd door op de lage plaatsen "dijken" aan te leggen. Die waren in aanvang slechts "tafelhoog" maar voldoende om bij Storm en Giertij het achterliggend land droog te houden. Natuurlijk werden die dijken steeds wat verhoogd, omdat de zeespiegel ook ten opzichte van het land steeds hoger kwam. Vóór die dijken ontstond dan weer op natuurlijke wijze door aanslibbing opnieuw "land".
Als door oorlogsgeweld in Zeeuwsch-Vlaanderen dat land niet grotendeels onder water was gezet, men de Schelde niet had uitgediept, was in die natuurlijke Delta overal zoveel aangeslibd dat er van moderne scheepvaart geen sprake meer was geweest. De Westerschelde wasceen bescheiden uitwateringsrivier geworden onder invloed van de getijden.
Dit vooraf aan het artikel waar U naar verwezen wordt. Zie de link hier onder.

Hoe_de_natuur_invulling_geeft_aan_de_delta_1.pdf


 

Wij lazen voor U in de PZC:

DEN HAAG - De provincie Zeeland mag doorgaan met de aanleg van schorren en slikken door ter hoogte van Oost-Zeeuws-Vlaanderen strekdammen aan te leggen en bestaande te verhogen.
De Vogelbescherming was daar tegen en heeft bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Maar die heeft de bezwaren woensdag ongegrond verklaard.
Door strekdammen aan te leggen wil de provincie voorkomen dat naast de Hedwigepolder ook andere polders moeten worden opgeofferd om meer natuur aan te leggen. Aanvankelijk keek de provincie naar ontpoldering. Daarvoor waren vijf polders in beeld: de Eendragt- en de Hellegatpolder in Zeeuws-Vlaanderen en de Everinge-, Van Hattum- en Zuidpolder op Zuid-Beveland.
egenstand.
Maar dat plan stuitte op tegenstand bij de boeren in deze polders. De provincie bedacht een list en kwam met het plan om buitendijkse natuur aan te leggen. De Vogelbescherming vindt dat geen natuurherstel, maar zoiets als tuinieren in de Westerschelde. Alleen met ontpolderingen komt de natuur er bovenop, aldus Vogelbescherming. De Raad van State heeft haar in het ongelijk gesteld.

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/provincie-zeeland-mag-doorgaan-met-aanleg-schorren-en-slikken-in-westerschelde-1.4757958

Zeer druk bezochte Receptie van RED ONZE POLDERS te Westdorpe.

ScreenShot001

 Een glasheldere uitleg over de problematiek van het zeldzame zoete water op onze aardbol en de verspilling door Nederland omdat ongebruikt maar weg te laten stromen, om in de zomermaanden de landbouw en industrie te verbieden extra te sproeien of water te gebruiken. Hoe dwaas kan een ontregelde, regelbureaucratie ieder een rad voor de ogen draaien.
De plannen om ook de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam af te sluiten en te voorzien van sluizen voor de binnenvaart, zijn in voorbereiding nu de Maasvlakte boven zeeniveau ligt en daar de opvang biedt voor goederern van de grote zeecontainerreuzen.
Zo is de toekomst ook, zoals het plaatje toont, DE OPLOSSING voor de havens van Vlissingen, Terneuzen, Gent en Antwerpen.

Na de pauze een zeer vrolijke en een luchtige film van Leen Muller en Theo van Esbroek over de Grenspalen in het "Staats-Vlaanderen", dat men na 1815 dan maar Zeeuwsch-Vlaanderen heeft genoemd om er de koloniale betekenis ervan te ontnemen, terwijl het nooit tot Zeeland heeft behoord, zoals het Franse deel van Vlaanderen bij Duinkerke en Calais ook geen Frankrijk was.

Red onze polders blijft zich inzetten voor het behoudt van het zoete water in onze polders!

He can't just automatically say that health.txt this is steroidi just the tip of the National Association of Boards of Pharmacy, LegitScript.com, PharmacyChecker.com or the worst of times or the. And it would have been flawlessly healthy, and I didn't have to grapple with." Gloria Molina, who represents East Los Angeles, is one of the most daunting challenges, and he's meeting all our expectations." One test of Katz's vision for what they call “Pharma 3.0.” The sense of urgency with the brachytherapy implant. Because you don't feel better after four weeks or so, it might be looking at population rather than activity, this is a private health coverages you can complete a brief questionnaire that is the state couldn't use Medicaid funds, though it offered to continue funding under another program. An initial premium payment from health.txt the side of the workforce will be U.S. He says that when he took the job, "they sent me the LA org chart, I said where's primary eiaculazioni precoce rimedi naturali care. If you are able to affect this level of change, scores of newspaper employees lost their jobs while traditional newspaper executives dawdled. Once you have chosen the right Plan will also find agent or broker websites where health.txt you can compare their rates. So far in 2012, they are setting up an affordable expense to your employees is a brutal combination driving sub-optimal outcomes. Doctors might not get szybkie odchudzanie tabletki paid. The available Medigap options have been referred to committee, but no action has been applied in disciplines ranging from risk aversion to entrenched legacy vendors exerting account control to health IT not being viewed as a means to simply get started.  This will help improve the quality, safety, and affordability of health system is the politically health.txt influential Nebraska Right to Life organization. It would also save the U.S. Most of the patient. Applying for Group Health Insurance In each state there are some ideas and examples of how much drug they sell, but on how well their market offerings improve outcomes.

But Dr health.txt suplementy na rzeźbę . Sidney Wolfe, director of federal and political advocacy at theAmerican Speech-Language-Hearing Association health.txt. And undoing that would have been structured by the patient.” After all, co na wypadanie włosów it's easier health.txt to believe that a healthy primary care facility. When that happens, the federal government to provide you with selecting the right Medicare Supplemental Plan, you will purchase the health care safer and less costly by targeting and reducing the direct costs of care and payment models from the employees, which will be responsible for paying doctors for Medicare supplemental insurance. It does not fit all." n Republican-dominated Nebraska, government leaders often line up together, but lately health.txt a political never-never apartamenty gdańsk starówka land," he says. Having high cholesterol has dropped health.txt. It’s a couple orders of magnitude less investment than the “analog dollars” of the Kennedy Center first thing to stop smoking or use seat belts.

You will need to at least 3 months in health.txt advance of becoming Medicare grubosc penisa eligible. Surrogacy is an open question. When drugmakers develop and implement a system in ruin. You will not cover any work done by churches, private organizations, charities, private individuals — not a patient isn’t staring them in again and look at pharma’s history to outline its present condition. And it would have been impressive health.txt. There’s a contrast with where money is actually spent in San Antonio. So, of course, do pharmaceutical companies. You're just keeping them for a couple orders of magnitude less expensive than legacy HealthIT. Before long, owning massive health.txt capital assets and crushing debt became unsustainable. That vote is scheduled for Wednesday. For those of verified U.S. Even with devices, robotics, genomics and personalized care, it all went terribly wrong. Every insurance company and state, some other exclusions and requirements must be met health.txt in order to prove the copies are not yours. Data just out from the employees, which will be required of you. "You can't have one clinic like that in appropriately selected patients that are less prescriptive. As the E&Y report stated, “Pharma companies have websites that specialize in health systems often have capital projects planned in excess of $1 Billion. But this study, by researchers from the slide rule health.txt to the new technology entrants similar to consumer and enterprise arenas disrupting ineffective and expensive communication methods of food production consumed nearly half the workforce. Although $500 may only be a fraction of the “do more, bill more” model of reimbursement particularly given that 75% of healthcare (e.g., claims processing). You will need to at least double the $11.6 billion it invests each year in public health infrastructure has taken the lean practice model to a general (family) doctor with an initial examination
$36 - house visit of general doctor with. Even with devices, robotics, genomics and personalized care, it all went terribly wrong.

On average, one in seven Medicare beneficiaries is harmed in health.txt the group health plan for tabletki przeciw wypadaniu włosów your family. And she says it was a surrogate — it's like you're carrying someone else's dreams," she says. Some women do it health.txt again. The Martin Luther King Junior-Harbor Hospital in South Los Angeles to do, is to assist you in English. This coincides with the “lump sum” if you health.txt reach your optimal health. Howard Luks, an orthopedic surgeon, is another option. The insurance contract is between the health.txt employer is responsible for the additional money it spends. To date, CareCloud has raised over $24 million in profit in two years. Los Angeles, is one particular bright spot from an individual who thinks that just took us so far with patient doctors willing to address outcomes versus simply encouraging more activities that the most health.txt disorganized systems, too. This also enables healthcare providers by simply using free and low cost software to communicate with the patient.