Informatiebijeenkomst werkzaamheden in het Zwin

14 januari 2016Nieuws

Op donderdag 4 februari 2016 is er vanaf 18.30 uur tot 21.30 uur een inloopavond over de werkzaamheden in het Zwin die vanaf april 2016 gaan plaatsvinden.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in het dorpshuis van Retranchement, Markt 1 door de Provincie Zeeland in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.
Iedereen is van harte welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Programma donderdag 4 februari 2016

Locatie: dorpshuis van Retranchement, Markt 1

 • 18.30 uur inloop met koffie en thee
 • 19.00 uur welkomstwoord door Carla Schönknecht, gedeputeerde Provincie Zeeland
 • 19.10 uur presentatie over de werkzaamheden
 • 20.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen
 • 21.15 uur einde programma

Aanmelden informatieavond

Graag horen we of we op uw komst mogen rekenen.
U kunt zich aanmelden bij mevrouw D. van Zalen, projectsecretaris van het Natuurpakket Westerschelde via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 0118 - 63 15 22.

Duurzaam behoud en uitbreiding van natuurgebied Het Zwin

Het Zwin is een natuurgebied op de grens van Nederland en Vlaanderen. Het is een intergetijdengebied dat bestaat uit schorren en slikken. Slikken zijn laaggelegen modderplaten die bij vloed overstromen en bij eb droog staan. Schorren zijn hoger gelegen delen van het intergetijdengebied die maar een paar keer per jaar onderlopen en begroeid zijn met bijzondere planten.

Natuurgebied het Zwin wordt bedreigd. Het unieke landschap van slik en schor verzandt en slibt dicht. Zonder ingrepen zal het Zwin op termijn niet meer in verbinding staan met de Noordzee en verandert het type landschap waardoor de unieke estuariene natuur verloren gaat. Kustvogels raken hierdoor hun leefgebied kwijt en de bijzondere slikken en schorren gaan verloren.

Om dit tegen te gaan wordt het Zwin uitgebreid met 120 hectare, waarvan 10 hectare op Nederlands grondgebied en 110 hectare op Vlaams grondgebied.                       

Welke werkzaamheden staan gepland in het Zwin?

 • Bouw van een nieuwe waterkerende dijk
 • Afgraven van de bestaande internationale dijk
 • Uitdiepen en verbreden van de hoofdgeul in het bestaande Zwin
 • Herstel van broedvogeleilanden in het bestaande Zwin op Vlaams grondgebied
 • Recreatieve mogelijkheden zoals fiets- en wandelpaden binnen- en buitendijks, een vlonder pad en diverse uitkijkpunten.

18 februari 2016 infoavond Knokke

Op 18 februari 2016 wordt er een uitgebreide infoavond georganiseerd in Knokke (BE) waarbij ook alle Vlaamse partijen aanwezig zullen zijn. Meer weten?
Zie: www.zwininverandering.eu

Meer weten over de plannen rondom het Zwin?

Zie www.zeeland.nl/natuurpakket en www.zwininverandering.eu


 

Actiecomité Red onze Polders

Secretariaat : Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst

Zaterdag 30 januari 2016 organiseren we een interessante

middag in Restaurant “de Baeckermat”

Bernhardstraat 80, 4554 BD te Westdorpe.

Tel. 0115-453832.

Het programma is als volgt:

13.30 uur ontvangst met koffie/thee

14.00 uur opening door de dagvoorzitter

14.05 uur presentatie door de heer Frans Koch, raadgevend ingenieursbureau te Goes

Een Westerschelde stormvloedkering biedt economische voordelen.

In deze presentatie schetst de heer Koch de oplossing daarvoor door binnen

die stormvloedkering een mega containertransferium te realiseren volgens

zijn New Generation Integrated Container Terminals (NGICT) concept

14.50 uur pauze

15.15 uur Schrijver/journalist Chris de Stoop over zijn boek: “Dit is mijn hof”

Over de spanningen tussen het oude boerenland en de “nieuwe natuur”.

16.15 uur pauze

16 30 uur Chris de Stoop vervolgt zijn presentatie met het beantwoorden van vragen

17.00 uur afsluiting

Het boek “Dit is mijn hof” is ter plaatse te koop en mogelijkheid tot signeren.

Wilt u deelnemen aan ons programma dan graag opgeven voor 23 januari 2016 bij

Annette Waverijn tel. 0115-402868 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

Magda de Feijter tel. 0115-431718, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kosten voor deze middag zijn € 10 per persoon voor donateurs,( meer mag uiteraard.)

Voor overige belangstellenden € 15. Eventueel vooraf te voldoen op bankrekening van de

Stichting Red Onze Polders is NL31 RABO 0157 7558 35.

Stichting “Red onze Polders”

Magda de Feijter, Zaamslag, secretaris

Annette Waverijn, Philippine, penningmeester

Gert Jan Minderhoud, algemeen bestuurslid

Adri Rosendaal, algemeen bestuurslid.

VOORAANKONDIGING.

Nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting “Red onze Polders” met een aantrekkelijk programma.

Presentaties :
De heer Frans Koch, raadgevend ingenieursburo te Goes.
Een Westerschelde stormvloedkering biedt economische voordelen.
In deze presentatie schetst de heer Koch de oplossing daarvoor door binnen die stormvloedkering een mega containertransferium
te realiseren volgens zijn New Generation Integrated Container Terminals (NGICT) concept. 

Schrijver/journalist Chris de Stoop over zijn boek: “Dit is mijn hof” 
Over de spanningen tussen het oude boerenland en de “nieuwe natuur”. |
Zaterdagmiddag 30 januari 2016 in De Baeckermat te Westdorpe. Aanvang 13.30 uur.
Definitieve uitnodiging volgt, wilt u al opgeven om aanwezig te zijn, dan graag een bericht naar
Annette Waverijn, tel 0115 402868  Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VOORAANKONDIGING.
Nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting “Red onze Polders” met een aantrekkelijk programma.
Presentaties :
De heer Frans Koch, raadgevend ingenieursburo te Goes. 
Een Westerschelde stormvloedkering biedt economische voordelen.
In deze presentatie schetst de heer Koch de oplossing daarvoor door binnen die stormvloedkering
een mega containertransferium te realiseren volgens zijn New Generation Integrated Container Terminals (NGICT) concept. 
Schrijver/journalist Chris de Stoop over zijn boek: “Dit is mijn hof” 
Over de spanningen tussen het oude boerenland en de “nieuwe natuur”. |

Zaterdagmiddag 30 januari 2016 in De Baeckermat te Westdorpe. Aanvang 13.30 uur.
Definitieve uitnodiging volgt, wilt u al opgeven om aanwezig te zijn, dan graag een bericht naar
Annette Waverijn, tel 0115 402868  Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Nog niet in Goes 28 oktober in Paard van Troye!

Activiteitenkalender

 • 14 juni - 11u
  Muzikale en poëtische onthulling van het kunstwerk de Vogelburcht van Denise Aerts. Aanvang 11u Aansluitend opening tentooonstelling ‘De Schepping’ in OC en receptie aangeboden aan de aanwezigen.
 • 28 juni
  Uniek clavecimbelfestival Bach en Teleman in de OLV-kerk van Doel
 • 6 juli - 15u
  Herdenking aan het voormalig Brits monument
 • 6 juli
  Landelijke sneukeldag in de polders
 • 13 juli
  Rommelmarkt Pastorijstraat - Hooghuisstraat
 • 10 augustus
  Doelse Feesten & Scheldewijding
 • 17 augustus
  Rommelmarkt Pastorijstraat - Hooghuisstraat
 • 21 september
  Dag van de Landbouw in Doel en Ouden Doel
 • 28 september
  Een leven in dienstbaarheid: h
  erdenking en tentoonstelling ‘Ferdinand De Bondt
 • 27-28 september
  Einde seizoen pleziervaart
 • 2 oktober - 20u30
  Polyfonie in Doel Missa pro vivis. Werken uit de 16e en 17e eeuw in de OLV-kerk van Doel
 • 17 december
  Concert met het Oekraïnse vrouwenkoor Loubistok in de OLV-kerk van Doel

Dit is de e-versie van 'Nieuws uit Doel'. De opgemaakte pdf-versie kan je ook altijd downloaden op www.doel2020.org (archief nieuwsbrief). Wil je deze nieuwsbrief helemaal niet ontvangen, stuur dan een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp 'Geen Nieuws uit Doel' en we schrappen je van onze lijst. Als je deze nieuwsbrief tweemaal ontvangt, schrijf dan '1 x Nieuws uit Doel' als onderwerp .

Bijlagen

Van: Martina Philipsen

Onderwerp: radio 1

Datum: 20 juni 2013 16:21:43 GMT+02:00

Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."

Geweldig,

Goed he. Ja ik wist het wel. Het vraaggesprek ging niet over Hedwige.
Nee, Sfen Kokkelman stelde nogal laatdunkend,de overeenkomsten zijn toch allemaal al getekend. Met andere woorden: "Ach jullie acties veranderen toch niets meer aan de goedkeuring om te ontpolderen. Getekend is getekend. 

Je antwoord vond ik goed,dat er nog processen lopen, aangespannen door de eigenaar van de polder. En wat betreft getekend is getekend, en de Fyra dan?

Nu er toch min of meer wordt toegegeven dat na ontpoldering de aanleg van "laag dynamisch estuariene natuur"  binnen afzienbare tijd verandert in een gebied van slikken en schorren , dan denk ik dat de M.E.R. opnieuw geschreven moet worden. Het Deltaris rapport is hier heel duidelijk in. Vooraleer men tot grote onomkeerbare ingrepen overgaat, er veel meer onderzoek nodig is om de gestelde natuurdoelstelling te halen.

Deze ingrepen, ontpolderen dus, zouden weleens het omgekeerde doel tot gevolg kunnen hebben. Daarom moeten de natuurdoelstellingen zwart op wit komen. Immers de  "natuur Perkpolder Oost", mocht vernietigd worden, omdat er hogere natuurwaarden voor de langere termijn zijn toegekend aan laag dynamisch estuarine natuur. Wanneer al vast staat dat die natuurdoelen niet gehaald zullen worden, zijn er besluiten genomen op oneigenlijke gronden. En natuurlijk nu eens helder en duidelijk, om hoeveel ha. en welke natuurdoelstellingen,moeten er nog ingevuld worden door de provincie.

Zwart op wit.

Magda, geweldig, je hebt niet voor niets je kruisje gekregen

Met vriendelijke groet,

Martina Philipsen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MANIFEST

KIES VOOR NIEUWE KANSEN WESTERSCHELDE

Investeren wij in terechte natuurbescherming of onterechte ontpoldering!!

Aanleiding

Wij doen een dringende oproep aan politici en alle betrokkenen in Nederland om daadwerkelijk een duurzame oplossing te bewerkstelligen rond het Westerschelde ontpolderingdossier.

Om dit mogelijk te maken stellen wij een radicale beleidsaanpassing voor, waarin de nieuwste inzichten naar voren komen en waarbij het besluitvormingsproces met inspraak van de bevolking een win-win oplossing garandeert.

Probleemstelling

Sedert 1992 is een machtstrijd gaande om de toegankelijkheid te borgen van de haven van Antwerpen, de veiligheid te waarborgen en de vermeende teloorgang van natuur in de Westerschelde te stoppen.
Let wel, de verontreiningen in het WesterScheldewater komen grotendeels vanachter de Nederlands-Belgische grens.

Jarenlang zijn - ondertussen verouderde - compromissen gesloten. Begin van deze eeuw slaan de haven en natuurorganisaties de handen ineen en komen met forse ontpolderingsplannen met als resultaat dat de haven kan baggeren en de natuurorganisaties, in ruil, een aantal “speeltjes” krijgen. Diverse wetenschappers zetten grote vraagtekens bij de effectiviteit. Er ontstaat veel onrust over deze benadering onder de Zeeuwse bevolking die nimmer over deze voornemens zijn geraadpleegd. Hun bezwaren krijgen gehoor van een politieke meerderheid.

Veel Zeeuwen voelen zich actief betrokken bij de natuur en cultuurhistorie van Zeeland. Zij geven dat dagelijks al vorm en inhoud door o.a. instandhouding van het cultureel erfgoed, een habitat voor vogels te bevorderen, oude struwelen te behouden enz. Eveneens vragen in het omvangrijke dossier Hedwigepolder veiligheid en volksgezondheid grote aandacht. Ook nieuwe thema’s komen op het netvlies, denk bijvoorbeeld aan slinkende landbouwarealen en bijbehorende speculaties met voedselprijzen etc. Meegewogen moet worden dat voor aanleg en onderhoud van natuur de financiën worden beperkt.

Tot op heden ontbreekt een brede toepassing van de wetenschappelijke onderbouwing. Ook is er gebrek aan een multifunctionele benadering
Er is in dit dossier een eenzijdige ecologische benadering, geen duidelijke definitie van de streefdoelen en geen definitie van onderhoud van de aangewezen gebieden (inclusief lange termijn financiering). Voorbijgegaan wordt aan het feit dat de Westerschelde een zeearm is.
Onduidelijke belangen geven een bewuste sturing tot meer ontpoldering. Estuariene natuur kan op vele manieren ontwikkeld worden, alleen niet door ontpoldering achter in de riviermonding. Er wordt voorbijgaan aan cultuurhistorie, infrastructuur en leefomgeving van de bevolking. Aan het creëren van een breed draagvlak is niet voldaan.
De veiligheid, één van de punten, herbergt nog veel onzekerheden.
Volksgezondheidrisico’s vanwege de aanwezigheid van vervuilde stoffen in het sediment wordt stelselmatig genegeerd.
Oplossingsrichtingen:
- verbeterde ontwikkelingsschets opstellen voor 2020
- uitgaan van verifieerbare en controleerbare gegevens.
- Laat dit één van de projecten zijn, die herzien wordt zoals ook bij de Oosterschelde is gebeurd.
Korte Termijn:
- Nederland voert onverwijld het buitendijkse schorrenplan van het Waterschap Scheldestromen uit.
- het aanbrengen van Zandbuffers in de Westerschelde. (plan Lases)
- in plaats van ontpolderen van de Hedwigepolder wordt het land van Saeftinghe ontdaan van het teveel aan
  vervuiling, het wordt door onderzuiging verlaagd en verjongd. Opbrengst minimaal 600 ha.
- Vlaanderen wordt gevraagd hiervoor de eerder beschikbaar gestelde middelen aan te wenden.
Lange Termijn:
- verouderde plannen worden niet meer gebruikt.
- doorgaan met het realiseren van buitendijkse alternatieven.
- onderzoek naar oplossingen zoals eilanden voor de kust en andere mogelijkheden.
- het Deltagebied wordt als één geheel gezien en gewenste natuur-ontwikkelingen worden gekoppeld aan
  elkaar.
- de aanleg van slikken kan op meerdere plaatsen zoals op platen maar ook bij andere grote natuur-
  ontwikkelings-projecten mits er een win-win situatie is.
- er wordt geleerd van eerdere kansen (bijv. plaatrandstortingen) en eerdere fouten.
Bestuurlijke aanpak:
- nieuwe onderhandelingen met de betrokken Vlaamse autoriteiten op basis van het ontwerpen van een
  integrale oplossing voor de lange termijn.
- loskoppelen van Verdrag met Vlaanderen en een Natuurherstel- Schelde conferentie houden, waarbij alle
  belanghebbenden hun stem kunnen laten horen: burgers, havenbestuurders, natuurbeschermers, agrariërs,
  bedrijven etc. (Scheldefonds!)
- brede benadering kiezen met oog voor alle dynamiek in de Westerschelde: natuurlijke processen, economie
  havens en scheepvaart, veiligheid voor het achterliggende land.
- Europese Commissie wordt gedwongen zich aan haar taken te houden d.w.z. controleren op resultaat
  achteraf. Nederland neemt zelf beslissingen en stopt met consultatie vooraf.
Resultaat in 2020:
- gevaar voor volksgezondheid is voorbij door schoonmaak van vervuilde gebieden en verbeterde aanpak van
  vervuiling door haven en industrie.
- nieuwe kansen voor de Westerschelde, deze zal sterk verbeteren en voor velen meer tot lust dan tot last zijn. Een breed draagvlak is gecreëerd.
- Zeeland zal trots zijn op de bereikte resultaten en exporteert de opgedane kennis.
- Antwerpen kan mee profiteren van de innovaties en behoudt de toegang tot de haven zonder voortdurend
  gemor
.
Verdere informatie via www.redonzepolders.nl en www.delevendedelta.nl


.

Hieronder een copie van de brief aan de EU commissaris:
Een uitvoerig schrijven, maar de moeite waard om te lezen!.

voorlandStichting “Red onze Polders”
Secretariaat Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag
Tel 0115 431718 / 06 54362376
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan de heer commissaris Potocnik                         

Directoraat generaal Milieuzaken. B – 1049 Brussel België
Tevens per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Betreft: Natuurherstel Westerschelde. datum: 14 mei 2012

Geachte heer Potocnik,

Red onze polders is een organisatie die het niet eens is met de wijze waarop de besluitvorming
rond het Natuurherstel Westerschelde heeft plaatsgevonden en nog plaats vindt.
Aangezien wij zeer verontrust zijn over de laatste ontwikkelingen wenden wij ons nu rechtstreeks tot U.
Onze zorg is dat in de toekomst nog meer grote hoeveelheden vruchtbare landbouwgrond
opgeofferd zal worden om te komen tot natuurherstel in De Westerschelde.
Naar ons bevinden kan het natuurherstel van de zeearm De Westerschelde uitstekend buitendijks plaatsvinden.
Zie hiervoor het project van waterschap Scheldestromen tussen Hoofdplaat en Breskens.
Projectleider is de heer Provoost, te bereiken via mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorts hebben wij kennis genomen van uw brief aan de Staatssecretaris van Nederland , de heer Bleker.
Deze brief heeft onze onrust niet weggenomen en wel om de volgende redenen:
U schrijft daarin o.a. dat u akkoord gaat met zijn laatste voorstel en zegt het belangrijk te vinden
dat er een monitoringscommissie komt met als taak de achteruitgang van de Westerschelde te monitoren.
Daarnaast zegt u dat als er wetenschappelijke redenen zijn om de rivier meer ruimte te geven u alsnog zult ingrijpen.
Wij als verontrustte burgers constateren dat de wetenschappers in dit dossier over elkaar heen buitelen en
dat het er maar net van afhangt wie er ingehuurd wordt. Hetzelfde geldt voor de onafhankelijke commissies
waarmee wij zoet gehouden zijn.
Die wetenschappers die waarschuwen voor dramatische vervuiling en achteruitgang van de veiligheid
worden systematisch terzijde geschoven. Diegenen die goed kunnen onderbouwen hoe natuurherstel
in de Westerschelde zelf plaats kan vinden eveneens.
Wij willen u daarnaast meedelen dat wij zeer verbaasd zijn over het gebrek aan consistentie waarmee u
deze zaak behandelt. Dit willen wij als volgt onderbouwen:20 oktober 2009 schrijft u in antwoord op vragen
van Nederlandse en Belgische Europarlementariërs dat de Nederlandse instanties slechts toestemming
kunnen geven voor de geplande uitdieping van de Westerschelde als is gebleken dat dit de natuurlijke
kenmerken van het natura 2000 gebied van de Westerschelde niet zal aantasten en nadat zij in voorkomende
gevallen het publiek inspraak hebben geboden.
In eerdere antwoorden op vragen van het voormalige parlementslid mevrouw Corbeij hebt u er ook op gewezen
dat het aan Nederland is om de juiste maatregelen te treffen.
Het is algemeen bekend dat de laatste verdieping geen schade heeft toegebracht. Toch ligt er een scala aan
maatregelen gebaseerd op het verleden.Wij vragen ons werkelijk af wat u nu daadwerkelijk toetst.
Volgens ons verplicht het Europese kader Nederland om de biologische diversiteit te waarborgen door voor 2010
de achteruitgang te stoppen.Daarvoor zijn een groot aantal wetmatige stappen nodig die wij hier niet herhalen
omdat ze u welbekend zijn,
Een belangrijk punt is hierbij haalbaar en betaalbaar: met zo min mogelijk inspanning en gevolgen voor burgers
en economische sectoren. Daarnaast dient maatschappelijk draagvlak te worden meegewogen.
De bevolking werd op een bijeenkomst in 2005 te Terneuzen door de toenmalige minister Veerman voor voldongen
feiten gesteld. De minister deelde mee dat om te voldoen aan Europese eisen diverse gebieden in Zeeland ontpolderd
moesten worden.Van inspraak was vooropgezet geen sprake omdat de bevolking al eerder te kennen had gegeven
geen ontpoldering te willen werd dat gemakshalve achterwege gelaten.
Wij stellen vast dat die rapportages die in het kader van Natura 2000 op tafel hadden moeten liggen niet beschikbaar zijn.
Wat hier werkelijk gebeurd is, is achterkamertjes politiek met de haven van Antwerpen en de natuurorganisaties aan tafel,
hetgeen heeft geleid tot een compromis wat vooral goed is voor de haven van Antwerpen en de natuurorganisaties.
Maar waarschijnlijk niet voor de natuur. De haven wilde geen gezeur van onze zeer machtige natuur organisaties en
jarenlange procedures. Zekerheidshalve zijn de verdragen ook nog in het verdrag met Vlaanderen gefietst.
Wat wij ook verbazingwekkend vinden is dat er natuurherstel dient plaats te vinden gebaseerd op de situatie tot begin
van de vorige eeuw.
Waarom eigenlijk niet tot de middeleeuwen toen waren de aangewezen gebieden land en de Westerschelde uitermate smal?
Wat ons nog het meeste steekt is dat het allemaal schijnt te moeten van de Europese Unie.
Dit nu is klaarblijkelijk een volstrekt oncontroleerbaar proces voor ons als burgers maar kennelijk ook voor onze
volksvertegenwoordigers.
Wij vragen u helderheid te verschaffen over de aanleidingen en de procedures die hier gevolgd hadden moeten worden en
wel op een manier die ook de juridische toetsen kan doorstaan. Daar hebben wij als bevolking toch wel recht op.
De haven van Antwerpen pleit er ondertussen voor om een nieuwe koers te varen. Wel voor zover zij meelezen ,
wij zullen niet schromen om over iedere vorm van baggeren een procedure te beginnen, tenzij men een totaal nieuw en op
de huidige vernieuwde inzichten akkoord wordt gesloten waarbij wordt afgezien om uiteindelijk nog meer ha te ontpolderen.
Maar ook van de Europese Commissie verwachten wij totale transparantie en een duidelijke en onderbouwde verklaring
van haar handelen.
Er zal ongetwijfeld bij u worden aangedrongen om van de politieke constellatie in Nederland gebruik te maken en met een
aanwijzing te komen. Wij verzoeken u daar geen gehoor aan te geven maar Nederland zelf de oplossingen te laten formuleren.
Wij zenden een afschrift van deze brief naar alle betrokken volksvertegenwoordigers in de hoop dat er enkele bij zijn met
gevoel voor objectiviteit en transparantie.
In dit kader van transparantie vragen wij aan u op grond van welke wetenschappelijke argumenten heeft u het buitendijks
natuurherstel bij de plaat van Ossenisse afgewezen? En waarom geeft u op voorhand advies, terwijl het volgens de habitat
richtlijnen pas achteraf getoetst dient te worden door de EU? Eveneens vragen wij u of het u bekend is, dat in ontpolderde
gebieden, in de doodlopende stroomgebieden het neerslaan van vervuild en giftige stoffen een groot probleem zal worden?
In het Verdronken Land van Saeftinghe is dit al een groot probleem met gevolgen in de kringloop van flora en fauna.
Dit is toch niet het beoogde natuurherstel voor De Westerschelde? Het spijt ons dat wij deze brief moeten schrijven .
Indien er inspraak was geboden en overleg met de bevolking was dit waarschijnlijk niet nodig geweest.
Wij verzoeken u ons binnen 4 weken schriftelijk te bevestigen dat u Nederland vrij laat in de te nemen maatregelen ter
bevordering van het herstel van De Westerschelde voor zover dit noodzakelijk is.
Bijgaand treft u een uitnodiging om een kijkje te nemen bij het aangelegde project natuurherstel in De Westerschelde.
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Mocht de datum u niet schikken, wij willen graag voor u een afspraak maken
om dit unieke project met eigen ogen te bekijken.

Hoogachtend,

Namens de Stichting “Red onze Polders”
Mevr. L. Flikweert, voorzitter
Mevr. M.T. de Feijter – Dekker, secretaris.

3

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50541366

Ieder welkom op de Excursie bij Hoofdplaat

 

voorland

 

Donderdag 24 mei nodigen wij u uit

voor een interessante rondleiding in het buitendijks natuurherstelproject

van het waterschap Scheldestromen, bij Nummer Eén. 

AANVANG: 19 uur.  Hopelijk overbodig maar toch aandacht voor kleding, laarzen etc. 

 

We hopen op een mooie avond olv  Adrie Provoost met interessante aandachtspunten. In de bijlage kunt u al een kijkje nemen.

 

 

Actiecomit€ vooraankondiging met foto Nummer Een.doc

 

Graag tijdig uw opgave doorbellen of mailen:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."
tel 0115 431718.

 

Tot ziens op 24 mei,

Namens actiecomité en stichting “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter.