Red onze Polders is tegen elke vorm van ontpolderen en zoutwater inlaat en
dat zal zo blijven, nu en in de toekomst.

Ontpolderen NEE, dus geen ontpoldering in Zeeland. Daar staat Red onze Polders voor. Ook wij zijn boos, net als de heer DeCloedt, omdat ondanks alle goede argumenten de overheid halsstarrig vasthoudt aan het ontpolderen. Het middengebied in de huidige provinciale plannen wat minder, maar toch worden eeuwenoude polders onder het zoute water gezet, met als vals argument dat het goed zou zijn voor de economie. Het vervuilde slib van de industrie en haven van Antwerpen komt binnen en na verloop van een korte tijd is alles weer opgeslibd, met alle negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Het beperkt of niet openstellen voor publiek van deze zogenaamde natuur zegt al genoeg.

Gezien de nog steeds toenemende steun van sympathisanten blijkt dat er bij de bevolking nog steeds veel weerstand en boosheid is tegen ontpolderen. Velen begrijpen niet waar er zoveel geld aan dergelijke onzinnige werken besteed wordt. Na zoveel jaar dat dit onderwerp aan de orde is kan de overheid nog steeds niet duidelijk maken wat het belang is.

Wij blijven bij ons standpunt ONTPOLDEREN NEE.  Voor geen enkele polder.

Namens St.Red onze Polders

Lia Flikweert, voorzitter

Magda de Feijter, secretaris.