Graag uw aandacht  voor de acties van het comité “Red onze Polders”  dinsdag 10 september aanstaande:

Het actiecomité zal onder meer de volgende acties uitvoeren bij de inloopbijeenkomst in Hulst,
bij de ingang van het stadhuis op de Markt, op 10 september 16 – 20 uur:

 Kom allen naar Hulst en protesteer mee tegen zinloos ontpolderen.

  • 16.00 uur aanvang met verbranden van het Rijksinpassingsplan op de Markt
  • 17.30 uur wordt een brief aan burgemeester Mulder overhandigt, waarin velen meeleven met het feit
    dat Hulst tot 2021 geen bestemmingsplan voor de Hedwigepolder mag vastleggen
  • Spandoeken plaatsen met o.a. de tekst “Geen gif in de Hedwige door ontpolderen”
  • Tractoren met protestborden naar Hulst
  • Mogelijkheid om de verkorte zienswijze te tekenen

 Tekenen van deze zienswijze kan tot 28 september eveneens bij de volgende adressen:

Kees de Broekert, Burgermeester Vogelaarstraat 7, Baarland

Piet de Broekert, Goesestraatweg 8, ’s Gravenpolder

De heer  P. Allewijn,   Dorpstraat 124, 4413 CG Krabbendijke

Bij voorbaat onze dank

Namens de Stichting “Red onze Polders” en het actiecomité

Magda de Feijter,     tel 06.543.623.76

Leendert van Melle, tel 06.160.666.94