De Staatssecretaris heeft de Hedwigepolder voorlopig aangewezen als natura 2000-gebied
In dat schrijven staat o.a.
1. Er moet estuariene natuur worden ontwikkeld.
2. Wegens de Habitatrichtlijn mogen geen handelingen worden verricht ten nadele van de estuariene natuur.
3. Bezwaar dient binnen 6 weken te worden ingediend.

Het wrange is dat door de hele ontpolderingen in dat gebied geen estuariene natuur ontstaat!!
Maar....enkel één grote modderpoel met vervuild slib.
Het Stichtingsbestuur "Red Onze Polders" zal tijdig reageren, want in de loop van volgende week komt er een voorbeeld bezwaarschrift op de website.
Onze democratie hangt met zoveel regels aan elkaar dat de regerende partijen zich kunnen gedragen als in een dictatuurstaat .