Zie hier de documentatie voor het overleg van de Vlaams-Nederlandse-Schelde Commissie over Natuurherstel.


Verontrustende conclusie: er moet volgens de wettelijke verplichting nog 2400 ha natuurherstel gerealiseerd worden in de Westerschelde. Dat kan door ontpolderen, levert het meeste effect op en door verontdiepen van de nevengeulen en evt. hoofdgeul. Verder wordt er gepraat om de Saeftinghe in te polderen, vanwege de hoge opslibbing en als wisselpolder te gebruiken, door een polder te ontpolderen, bv de kop van Ossenisse. Dat levert geen extra natuur of verbreding op. Wel gesproken over de impact van de lozingen met verontreinigende en giftige stoffen van de industrie in Antwerpen en Brabant. Maar de voorzitter hield het bij natuurherstel, niet de oorzaken door industriële activiteiten.

Kortom, we hebben ons laten horen. We willen wel een goede, schone Schelde, maar geen ontpolderingen.
Een - out of the box - denken is gewenst!

Op de hoogte blijven