Bijeenkomst kwartiermakers Gebiedscooperatie Buijtenland van Rhoon 
“Het lijkt positief” - “eerst zien en dan geloven” - waarin wel een aantal zaken werden voorgesteld / benoemd die het merendeel van de aanwezigen als muziek in de oren klonk. Nu maar hopen dat dit hogerop bij Provincie, Tafel van Borging en Tweede Kamer ook zo wordt beleefd en gehonoreerd.
Dat is het gevolg van het verzoek( ruim 40.000 handtekeningen) tot opnieuw behandelen in de Tweede Kamer. 
 Jammer dat wij geen 40.000 handtekeningen konden verzamelen!

Op de hoogte blijven