De zitting RvS van 5 augustus a.s. is tot nader order geschrapt. Het plannen van een zitting tijdens de vakantieperiode is niet gebruikelijk.

Verder:
Sluit de overheid de ogen voor waterveiligheid?
Laat in een artikel van  "De Levende Delta" dhr. Wil Bormons weten.

De overheid was genoeg gewaarschuwd, maar na de Watersnoodramp mocht niemand zich afvragen wie er verantwoordelijk was voor de zwakke dijken en voor het gebrek aan co√∂rdinatie. Inmiddels zijn de waterschappen gefuseerd, is er een Unie van Waterschappen en een Adviescommissie Water, beschikken we over het Deltafonds en staat de Deltacommissaris aan het roer. Dat zou een veilig gevoel moeten geven, maar willen we het hoofd boven water houden, dan behoort het Deltaprogramma toch nog van koers te veranderen.  Klik op de volgende link om het hele verslag te lezen:
Sluit_de_overheid_de_ogen.doc

Op de hoogte blijven