woensdag 26 januari promoveert mevrouw Schaafsma aan de VU te Amsterdam.

Haar proefschrift over onder anderen een kosten-baten analyse over het verkrijgen van natuur door ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder roept bij het actiecomité “Red onze Polders” veel vragen op.

Het proefschrift is niet geplaatst op internet, zoals gebruikelijk volgens de richtlijnen van de VU. Het verzoek om een proefschrift te verkrijgen is door mevrouw Schaafsma afgewezen. Een samenvatting is in het blad H2O van december geplaatst, dat zou volgens haar voldoende zijn. Zie bijlage.

In een open brief aan mevrouw M. Schaafsma stelt het actiecomité een aantal kritische vragen en aantekeningen over het onderzoek, waarbij mevrouw Schaafsma tot de conclusie komt dat baten bij ontpoldering groter zouden kunnen zijn dan de kosten. De kosten voor bedrijfsverplaatsing ed zijn hierin niet meegenomen.

En dat Zeeuwen bereid zouden zijn om meer belasting te betalen voor deze nieuwe natuur via het waterschap. Dit komt alles zeer ongeloofwaardig over.

Mogelijkheden om te zwemmen in het ontpolderde natuurgebied is naar onze mening in verpand met vervuiling door lozing van het Antwerpse industriegebied een utopie.

Voor meer onderwerpen, zie bijgaande brief.

Het actiecomité vraagt zich af of deze promovering door kan gaan, gezien de slordigheden en het niet voldoen aan de bepalingen.

Stichting en Actiecomité “Red onze Polders”

Magda de Feijter, secr.

Tel 06 54362376