onderdewaterspiegel

 

Ingezonden door bezoeker van bovengenoemde film. Jo Everaert

Een film waar veel onder de oppervlakte blijft.
Het is een samenvatting van vele besluiten waarin de de macht van Antwerpen doet denken aan de geschiedenis van "Het vrouwtje van Stavoren" of "Schouwen, Schouwen, het zal U doen berouwen!". 
Waar wel de triomf gestoond wordt bij bestuursders als blijkt dat de Polder toch onder water moet.
Je bespeurt alleen triomf en geen mededogen!! 
Waar onder de oppervlakte blijft "Het bittere leed"van de boerenbevolking en de protestbeweging van een overgroot deel van de Zeeuwse bevolking.
Waar onder water blijft dat net zoals in Syrië eeuwenoude cultuur zinloos wordt vernield.
Waarom? 
Alleen omdat dit overeengekomen is.!! 
Waar onder water blijft dat Antwerpen leden van de natuurbeweging gelden heeft geschonken,  in hun bestuurlijk apparaat zijn opgenomen en op de loonlijst staan.

Het argument dat het onder water zetten van poldergebieden langs de kusten van de Westerschelde  om zo het afkalven van de dieper gemaakte vloed- en ebgeulen die tegelikertijd voedselbronnen kunnen worden voor vogels en vissen noodzakelijk is wegens de verdieping is een te verdedigend standpunt.

Maar wat heeft dat te maken met de Hedwige Polder die achter het Verdronkenland van Saeftinge ligt??
Dat daardoor alleen maar een modderpoel kan worden, tenzij met extra gelden er jaarlijks weer uitgebaggerd moet worden.
Wat heeft dat nu te maken met de verbetering van de waterkwaliteit van de Westerschelde als Het Zwin, gelegen aan de Noordzee op de grens met België, verder ontpolderd wordt?
Omdat beide gebieden nu eenmaal met naam genoemd staan in de overeenkomst ??

Tijdens de nabespreking kwam nog eens naar voren dat over 50 jaar door stijging van de zeespiegel, opwarming van de aarde en het veranderend klimaat ook de Westerschelde terug gebracht zal moeten worden wat het rond het jaar 1200 is geweest.

Een zoetwater afvoerrivier waar het zoute water enigszins zich zal opdringen.
En ANTWERPEN ? Een ondergeschikte rol in het veroer vanaf  de buitengaatse containerterminals, zoals nu ook GENT, TERNEUZEN , en VLISSINGEN functioneren zullen.
De arrogantie van de macht maakt meer kapot dan dat je lief is !!

Kijk eens op onderstaande links om het leed te proeven zoals beschreven in "Mijn Hof" en de bevindingen van de Noordpoolexpeditie in verband met het opwarmen van de aarde en de klimaatveranderingen...            Klik op onderstaande linken.            

http://www.npo.nl/vpro-boeken/18-10-2015/VPWON_1232859

 http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/494200800/0

 Het zal U een nog beter inzicht geven.

Op de hoogte blijven