Wegen in de Hedwigepolder gaan pas dicht wanneer nodig
lazen we in de PZC op 12 juni.

MIDDELBURG - De waterschapswegen in de Hedwigepolder worden feitelijk niet eerder aan het openbaar verkeer onttrokken dan noodzakelijk is voor de werkzaamheden voor de ontpoldering. Dat antwoordt het dagelijks provinciebestuur op vragen van de Partij voor Zeeland. Er ligt nog géén besluit. Wel is er formele instemming van het Waterschap Scheldestromen om wegen aan het openbaar verkeer te onttrekken, aldus Gedeputeerde Staten. Het ontwerpbesluit vloeit voort uit afspraken tussen Rijk en provincie over het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Het leek ook te voorbarig. De hele polder is eigendom van dhr De Cloedt en dus kan het “waterschap” pas medewerking verlenen als het eigendomsrecht bij de Nedelandse Staat gekomen is. Voorbarig dus van de Provinciale Staten. Het wordt zelfs een vraag dat door het voortslepen van de economische crisis er voldoende geld vrij komt in Vlaanderen voor de haven van Antwerpen om het Saeftingedok te bouwen..

Op de hoogte blijven