10 december
Ingediende motie  door Kamerlid de Krom:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een Kamermeerderheid zich herhaaldelijk tegen ontpoldering heeft uitgesproken;

overwegende dat de regering onverkort vasthoudt aan het openhouden van de mogelijkheid van gedwongen ontpoldering;

overwegende dat, mocht het ooit toch tot gedwongen ontpoldering komen, dit een zeer belangrijke gebeurtenis is voor Zeeland en de Zeeuwen;

overwegende dat bij een gebeurtenis van dergelijk groot belang voor de regio de minister-president niet mag ontbreken;

verzoekt de regering te bevorderen, de minister-president af te vaardigen als eregast op het moment dat de dijken worden doorgeprikt en daarbij een toespraak te houden over nut en noodzaak van gedwongen ontpoldering,

en gaat over tot de orde van de dag.

NIEUWSBRIEF

24 oktober 2007 

 

Van het gezamenlijk actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde:

Braakman-Zuid, Eendragt- en Hellegatpolder, Perkpolder, Hertogin Hedwigepolder, Willem Leopoldpolder, Everinge-, van Hattum- en Zuidpolder

“RED ONZE POLDERS”

Beste mensen,

Graag hadden wij u nu laten weten wanneer de debatten over de Scheldeverdragen in de Tweede Kamer plaatsvinden. Vorige week hebben de vaste kamercommissies van LNV, Verkeer & Waterstaat en Buitenlandse Zaken (deze laatste is er pas bijgekomen) overlegd over de antwoorden van de ministers en staatssecretaris. De leden van de commissies hebben nu een tweede termijn voor het indienen van schriftelijke vragen. Zodra de bewindslieden hun antwoord hebben gestuurd, zal waarschijnlijk bekend worden, wanneer de debatten zullen gehouden worden. De verwachting is, dat dit niet voor december zal gebeuren.

Het actiecomité is van plan om met een bus er heen te gaan. Als u ideeën hebt, hoe je op een goede manier in Den Haag de aandacht kan trekken, horen we dat graag!

We hebben nu nog een aantal weken de tijd om één en ander voor te bereiden.

We bedanken iedereen, die op 6 september aanwezig was, zich ingezet heeft bij de actie op de zeedijk in de Hedwigepolder. Het heeft veel publiciteit opgeleverd.

Maandag 10 september stonden de borden er weer, toen een aantal Tweede Kamerleden een bezoek bracht aan de Hedwigepolder. Wij waren de hele dag uitgenodigd door de provincie en hebben ons zegje kunnen doen.

Het actiecomité heeft een verontruste brief gestuurd naar de vaste kamercommissies over de antwoorden van de minister om desnoods te onteigenen als vrijwillige verwerving van de gronden niet lukt.

Bijgaand een uitnodiging van Leendert van Melle om de tentoonstelling te bezoeken in Zierikzee. Kunstenaars geven hun visie over het te ontpolderen gebied.

Maak gebruik van uw invloed en stuur een brief naar de Tweede Kamer, een voorbeeldbrief is bijgevoegd. Op de website www.ikmaakmezorgen.nl staat de brief met antwoorden van de minister. En op www.verdedigdedijken.nl staan foto’s van de actie in de Hedwigepolder.

 

Met vriendelijke groeten namens het actiecomité

Nout de Feijter.


Johan Robesin van de Partij van Zeeland was inspreker in de commissie-vergadering Waterkeringen van het Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Beluister de inspraak ( bron: Omroep Zeeland )

Bron: BN De Stem
Dinsdag 11 september 2007 - MIDDELBURG -

Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet opnieuw met Vlaanderen gaat onderhandelen over ontpoldering. Bij een werkbezoek aan Zeeland bleken CDA, VVD, SP, SGP, CU en PVV tegen gedwongen ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin. De ontpoldering is afgesproken in de Scheldeverdragen, maar de eigenaren weigeren hun grond prijs te geven. Het kabinet zou nu moeten vragen de ontpoldering van beide gebieden uit de verdragen te halen.

Bron: PZC 11 september

MIDDELBURG - De bus van Middelburg naar de Hedwigepolder lijkt wel een mobiel vergaderlokaal. De ene na de andere passagier komt naar voren om zijn zegje te doen in de microfoon. Onderwerp is de ontpoldering. Terwijl de woordvoerders van onder meer het actiecomité Red onze polders, de ZMF en de ZLTO elkaar in de haren vliegen, luisteren Tweede Kamerleden.

De dag is begonnen in de Middelburgse Statenzaal. Nadat commissaris van de koningin Karla Peijs negen Tweede Kamerleden en senator Kees Slager bij de ontvangst heeft verteld dat de ontpolderingskwestie 'in de Zeeuwse ziel snijdt', kunnen ze dat even later ervaren in de Statenzaal. Een uur lang mogen voor- en tegenstanders van de in de Scheldeverdragen afgesproken natuurmaatregelen hun zegje doen.

Lees meer: Kamerleden, ons è oenger om grond

Bron: Reformatorisch Dagblad 

NIEUW-NAMEN - Het verzet tegen ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen wordt grimmiger. Donderdag organiseerden zo’n 200 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen een volksverzet op een dijk in de Hedwigepolder. De deelnemers waren daarbij gewapend met schoppen en spaden.

 

Het volksverzet donderdag is georganiseerd door een voorbereidingsgroep, waar behalve het actiecomité tegen ontpoldering ook diverse mensen op persoonlijke titel zitting hebben. Onder hen is de voormalige Zeeuwse gedeputeerde M. Le Roy (PvdA), die als fel tegenstander van ontpoldering de actievoerders gisteren een hart onder de riem stak.

Lees meer: Verzet tegen ontpoldering in Zeeland verhardt zich

Protest ontpoldering Hedwigepolder

Website Omroep zeeland 7 september 

Op de dijk bij de Hedwigepolder in
Nieuw-Namen is donderdag geprotesteerd
tegen ontpolderen. De Hedwigepolder is
één van de gebieden die daarvoor is
aangewezen.

Met de protestactie wil de Stichting
de Levende Delta nogmaals laten horen
dat er weerstand is tegen de plannen
van de overheid.

De vaste kamercommissie van Verkeer en
Waterstaat komt maandag naar Zeeland
om te praten over het dossier rond de
ontwikkeling van de Westerschelde

HEDWIGEPOLDER - Op de dag dat bovenin de Delta in het Haringvliet de dijk van het eiland Tien Gemeten werd afgegraven, waardoor het water op het eiland vrij spel krijgt, weerklonk onderin bij de Westerschelde 'des leeuwen forse stem'.

Op de Scheldedijk van de Hedwigepolder bij het Verdronken Land van Saeftinge protesteerden circa honderd actievoerders tegen de plannen voor ontpoldering langs de Westerschelde. Niet alleen met trekkers, lawaai, spandoeken en een frietkar, ook met een schop. Hét verdedigingsmiddel van de Zeeuwen tegen de zee. En zonodig ook tegen de politici, maakten de actievoerders duidelijk.

Bron: PZC 7 september
 
volksvergadering06090780_1.jpg

 

HEDWIGEPOLDER - De Zeeuwen hebben met bloed, zweet en tranen hun land op de zee veroverd. Nu moeten ze, in de traditie van de Geuzen, met z'n allen de bedreigde polders verdedigen, zonodig weer met kruiwagen en schop.

Lees meer: PZC 7 september: Met Schop op de bres tegen ontpoldering

Bron: BN De Stem 6 september

Donderdag 6 september 2007 - ZAAMSLAG - Onder het motto 'verdedig de dijken' houden vrouwen vandaag een volksvergadering over de plannen voor ontpoldering op de dijk van de Hedwigepolder. Magda de Feijter is voorvrouw van het actiecomité Red onze polders.

Waarom een speciaal vrouwenverzet?

"Dat heeft ook een beetje met de geschiedenis te maken. Het verleden leert dat in moeilijke tijden - denk aan overstromingen, oorlogen - vrouwen zeer volhardend kunnen zijn. Ze geven het zomaar niet op.

Vrouwen zorgen ook voor de toekomst. Met ons verzet tegen ontpoldering willen we benadrukken dat er voor ons nageslacht ook toekomst moet zijn. Het idee was vooral duidelijk te maken dat ook vrouwen op de bres kunnen staan."

Lees meer: Voor ons nageslacht moet er ook een toekomst zijn