DRINGENDE OPROEP

Wij doen een dringende oproep aan politici en alle betrokkenen , EN ZEKER AAN HET KOMEND PAARS BEWIND , om daadwerkelijk een duurzame oplossing te bewerkstelligen rond het Westerschelde ontpolderingdossier.

Met EEN NIEUW KABINET in het vooruitzicht pleiten wij voor een andere vernieuwende aanpak die recht doet aan alle belanghebbenden.
Om dit mogelijk te maken stellen wij een radicale beleidsaanpassing voor, waarin de nieuwste inzichten naar voren komen en waarbij het besluitvormingsproces met inspraak van de bevolking een win-win oplossing garandeert.

PROBLEEMSTELLING!

Sedert 1992 is een machtstrijd gaande om de toegankelijkheid te borgen van de haven van Antwerpen, de veiligheid te waarborgen en de vermeende teloorgang van natuur in de Westerschelde te stoppen.
Jarenlang zijn - ondertussen verouderde - compromissen gesloten.
Begin van deze eeuw slaan de haven- en
natuurorganisaties de handen ineen en komen met forse ontpolderingsplannen met als resultaat dat de haven kan baggeren en de natuurorganisaties, in ruil, een aantal “speeltjes” krijgen.
Diverse wetenschappers zetten grote vraagtekens
bij de effectiviteit.
Er ontstaat veel onrust over deze benadering onder de Zeeuwse bevolking die nimmer over deze voornemens
zijn geraadpleegd.
Hun bezwaren krijgen geen gehoor bij een politieke meerderheid.

Veel Zeeuwen voelen zich zeer actief betrokken bij de natuur en de cultuurhistorie van Zeeland.
Zij geven dat dagelijks al vorm en
inhoud door o.a. instandhouding van het cultureel erfgoed, de leefbaarheid van inheemse dieren te bevorderen, oude struwelen te behouden enz.
Maar wijzen af dat haar bewoners worden verdreven van hun gronden en werkeloos worden gemaakt door geldverslindende projecten te creeëren om tegemoet te komen aan de wens van een groepering natuurliefhebbers, die vanuit hun achtertuin graag beslissen over de situaties ver van hun bedstee. .

Natuurlijk vragen in het omvangrijke dossier van de Hedwige Polder echte veiligheid en echte volksgezondheid grote aandacht.
Nieuwe thema’s
komen op het netvlies, denk bijvoorbeeld aan slinkende landbouwarealen en bijbehorende speculaties met voedselprijzen etc.
Want voor de  aanleg en onderhoud van bestaande en nieuwe natuur zijn de financiën te  beperkt geworden.
De uitgaven voor de echte problemen zoals volksgezondheid, pensioenen, openbare veiligheid en een financieel gezond Europa zijn belangrijker!

MIDDELBURG - De Antwerpse havenwethouder Marc van Peel heeft een opmerkelijk filmpje gemaakt voor de Antwerpse
gemeenteraadsverkiezing, dat te zien is op de website van de PZC. en op YOU tUBE. (ZIE LINK ONDERAAN).
In het filmpje duwt hij een Nederlander die commentaar heeft op de verdieping van de Schelde en de ontpoldering
in Nederland, de Schelde in. Van Peel uitte eerder kritiek op Nederland.
Partij voor Zeeland noemt beweringen Antwerpse havendirecteur 'bedrieglijk'
Antwerpse havendirecteur roept ONZE nieuwe regering op een streep te zetten onder het Scheldedossier!
Wij dienen er een streep DOOR tezetten!

In dat filmpje is ook  te zien dat er zoveel bagger aanslibt dat je niet bang moet zijn om te verdrinken.
Daarmee blijkt eens te meer hoe België de Westerschelde vervuilt, en dat die rotzooi in onze polders terecht moet komen.
Dus NOOIT MEER VERDIEPEN  EN GEEN LITER BRAK,VERVUILD SCHELDEWATER  WATER IN ONZE POLDERS  DUMPEN.
DE VERVUILER BETAALT EN MOET ZIJN EIGEN VUIL BIJ ZICH HOUDEN!!
zie You Tube!
http://www.youtube.com/watch?v=_Rgl0JOTwdg

Stichting “Red onze Polders”

Secretariaat Eendragtweg 12

4543 PL Zaamslag

Tel 0115 431718 / 06 54362376

Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.redonzepolders.nl  

 

Open brief aan de winnaar van de verkiezingen 2012

 

Geachte meneer Rutte en mede partijgenoten,

Wij feliciteren u met het behaalde resultaat. Een mijlpaal in de parlementaire geschiedenis.
U en uw formatieteam worden geconfronteerd met een aantal zware opgaven en financiële uitdagingen.
Elke euro telt, ook in de onderhandelingen over Scheldeverdragen.
Het in deze verdragen gememoreerde natuurherstel in De Westerschelde kan namelijk aanzienlijk goedkoper.
En wel, door natuurherstel op een zoveel mogelijke natuurlijke wijze in De Westerschelde te doen plaatsvinden.
Daardoor moet u slechts ¼ van de begrote kosten, 50 in plaats van 200 miljoen euro, uit geven. ( zie bijlage waterschap).
En refererend aan de VVD stelling, niet vooruitschuiven, maar aanpakken, wijzen wij u op bijgaand manifest,
waarin dit plan is opgenomen.
Wij denken dat ons manifest de verfijnde oplossing biedt voor de huidige impasse met Vlaanderen op dit dossier.
Wat daarbij helpt is dat de Antwerpse havenschepen Marc van Peel meldde tijdens een recente speech in Middelburg
(12 september) dat zij de impasse willen oplossen.
De door het kabinet geschreven reactie op de ingebrekestelling door de E.C. biedt daarnaast het handvat voor een
andere benadering door Europa.
Wij wensen u veel succes met de formatie van een nieuwe regering.

Hoogachtend,
Namens Stichting “Red onze Polders”
L. Flikweert, voorzitter en M. de Feijter, secretaris

CDA wil Hedwige toch voor maximaal
eenderde ontpolderen.
Voor U gelezen in de PZC van donderdag 6  september 2012.
DEN HAAG - Het CDA blijft bij het standpunt dat de Hedwigepolder voor maximaal eenderde
onder water moet worden gezet. Dat zegt CDA-kamerlid
Ad Koppejan.

Hij reageert op de uitkomst van een enquete van Vogelbescherming Nederland.
Die heeft de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen een korte vragenlijst voorgehouden
met vragen over hun standpunten over vogels en natuur.

Tot grote verrassing van de Vogelbescherming sprak CDA zich uit voor ontpolderen van de
Hedwigepolder, een onderwerp waar ze in hun verkiezingsprogramma geen uitspraken over doen.
Uit navraag blijkt dat een beleidsmedewerker van het CDA kon in de enquete niet 'deels ontpolderen'
invullen.Hij beantwoordde de vraag van Hedwige ontpolderen? daarom met ja.
Koppejan: "We zijn en blijven tegen ontpolderen.
Het plan van staatssecretaris Henk Bleker om tweederde droog te houdenen eenderde onder water
te zetten is het beste compromis. Dat steunt de CDA-fractie nog steeds."
Dus......is het in hun perspectief mogelijk 99% onder water te zetten en 1% droog te houden.
Want...Zij zijn immers voor en ook tegen!
Want....Het kan bij hun vriezen en het kan toch ook dooien
Want..  Zo de... wind waait, zo waait het jasje toch?"
Alleen de
VVD en PVV hebben tot nu gezegd: Ontpolderen Nee! 
En NA 12 september????
De SP is ook tegen maar draait nu al als een tolletje alle kanten op!  Alle andere partijen houden hun kruit droog of zeggen JA tegen het plan.!
Weet U al op wie U gaat stemmen om onze Polders droog te houden?Bericht van Magda!

We hoorden en lazen in de krant over de grondverwerving bij Waterdunen.
Het feit ligt er dat de eigenaren/pachters/bewoners zaken hebben gedaan.
De impact hiervan is door Suze de Hullu verwoord, .

Mensen in Waterdunen, jullie hebben alles gedaan om de polder te behouden,
maar soms zijn andere krachten sterker. We wensen jullie sterkte met alle beslommeringen
en het verlies van jullie mooie polder.
Suze de Hullu schreef hierover:

grondverwerving waterdunen.....overheid en ambtenaar.....
een ter discussie staande onderhandelaar

konden uitputtend dreigen.....en daardoor uiteindelijk verkrijgen....
maanden slechts contacten via post en mail

een persoonlijk eindgesprek was hen te veel......
de toegezegde overeenkomst op maat

bleek uitgewerkt een strak dictaat....machteloos soms ondergaan....
dat de waarheid geweld werd aangedaan

geen gehoor voor de menselijke maat....als de handtekening er maar staat...
niets is hier minnelijk tot stand gekomen

het is uit vermoeide handen ontnomen....alleen zij die weten kunnen beamen...
overheid, je moet je schamen

 

Suze de Hullu


                        ENQUETE ONDER DE ZEEUWSE BEVOLKING!
In opdracht van de politieke partij 50PLUS heeft Maurice de Hond een enquête gehouden over de
mening van Zeeuwen over de Hedwigepolder. Hierover verscheen vandaag een persbericht.
En wat blijkt:
Zeeuwen willen referendum en desnoods conflict met Brussel over de Hedwigepolder
Zeeuwen blijven tegen ontpoldering en voelen zich in de steek gelaten
Zeeuwen blijven tegenstander van het geheel of gedeeltelijk ontpoldering van de Hedwigepolder.
Ruim twee derde van alle Zeeuwen vindt dat over deze kwestie een referendum moet worden gehouden.
Een zelfde deel vindt dit onderwerp een conflict met Brussel waard.
Liefst 76% vindt dat Zeeland bij dit onderwerp door de politici in Den Haag in de steek is gelaten. 
Bijna een derde van de Zeeuwse kiezers (27%) zegt bij het stemmen op 12 september rekening
te zullen houden met de standpunten van de politieke partijen.
Ruim 60% wil dat in het toekomstige regeerakkoord opgenomen wordt dat de Hedwigepolder
niet ontpolderd wordt. Opvallend is dat ondanks deze duidelijke stellingname twee derde van
de Zeeuwen goede vrienden met België wil blijven..

Zie ook:

 

Zeeland en de Hedwigepolder.xlsx
36 kB   https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D17f7d2c57e%26view%3Datt%26th%3D13959aa93cfde83b%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&;sig=AHIEtbQr7hKWgbX-qzcP3E-N_V2ZwG3mIw" target="_blank">Weergeven   Openen als Google-spreadsheet   Downloaden  

 Vraaggesprek met dhr de Cloudt door Helge Prince bij de NOS

Wordt de Hedwigepolder onder water gezet of niet? Daar wordt al ruim acht jaar over
gesteggeld tussen Nederland en Vlaanderen.
Als het aan Vlaanderen ligt, wordt de Hedwigepolder zo snel mogelijk onder water gezet
omdat de natuur in de Westerschelde zo snel kan herstellen.
Onzin, zegt Nederland; dat herstel kan ook ergens anders plaatsvinden.
Iemand die al die jaren z'n mond heeft gehouden over de kwestie is poldereigenaar
Gery De Cloedt. Vandaag maakt hij een uitzondering.
Helge Prinsen vroeg hem hoe vaak hij in de Hedwigepolder komt.

Beluister hieronder het vraaggesprek: 

http://nos.nl/audio/408591-nachtmerries-van-de-ontpoldering-van-hedwige.html

 

 

 

Hierbij de agenda van bezoek Politici aan Zeeland

 

HdVbrief campagnekalander Zeeland TK verkiezingen 2012.pdf
427 kB   https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D17f7d2c57e%26view%3Datt%26th%3D1392a4c6294c5ba1%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&;sig=AHIEtbRmrJaH-Br_9fQeW4Fs1HOj1WCQTg" target="_blank">Weergeven   Downloaden  

Veel beloven, weinig geven..doet de ......in vreugde leven!

Vanaf woensdag 15 augustus komen de lijsttrekkers naar Zeeland voor een serie vraaggesprekken.
Via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kan je je vragen opsturen.
De gesprekken vinden plaats in de bibliotheek te Middelburg en zijn live te volgen via www.omroepzeeland.nl en www.pcz.nl
Alle gesprekken om 16 uur worden live uitgezonden via omroep Zeeland Radio.

15 aug. 16 uur Roemer (SP)
16 aug. 11.30 uur Pechtold (D66)
20 aug. 16.uur Buma (CDA        (komt ook naar Terneuzen)
21 aug. 20.30 uur Zijlstra (VVD)
23 aug. 18.30 uur Samsom (PvdA)
27 aug. 16 uur v.d.Staay (SGP)
29 aug. 16 uur Brinkman (voorheen PVV)
01 sept. 17 uur Slob (CU)
2 sept. 16 uur Thieme (Pvd D)

Vriendelijke groeten,
Nout en Magda de Feijter

38e Scheldewijding en Doelse feesten

Rommelmarkt in Doel

Wanneer

Waar

Doel(Beveren)

  • Engelsesteenweg,enz
  • 9130 Doel, Oost-Vlaanderen

Ook daar vecht men voor behoud van hun grond, hun woongelegenheid!
Uw belangstelling wordt zeer op prijs gesteld.

zie : http://www.meukisleuk.nl/4368/38e-scheldewijding-en-doelse-feesten.html